Strápený

O trocha skôr príď do kostola.
Skôr než si sadneš,
k modlitbe zlož si ruky.
Pros: Bože, staň sa Tvoja vôľa
pri mne. Nech neprežívam muky.

V nedeľu príď skôr do kostola.
Aj tak už nespíš celé noci.
Počúvaj, čo prináša ti zhora,
Svätý Boh v svojej veľkej moci.

Skôr ako naplní sa chrám.
A zaznie orgán v sile.
Rozhodni sa, povedz: Bože
zober všetko, čo Ti vo mne nie je milé.

Skôr ako prídu všetci do kostola.
Zlož svoje ťarchy k Jeho nohám.
Ver, že On pomôže ti znova.
Srdce ti dvihne k nebotyčným horám.

Príď trocha skôr do kostola.
Veď kvôli chorým prišiel Pán.
Uzdraví ťa, aby tvoja vôľa
zbavená bola mnohých rán.

Príď, o trocha skôr do kostola!

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

Ilustračné foto: Alexander Fox | PlaNet Fox z Pixabay