Vážený brat Damankoš,

počúval som diskusiu k Fondu finančného zabezpečenia ECAV (FFZ). Z informácií, ktoré ste ohľadom príspevkov hlásali, sa mi rozum zastavoval. Prečo?

Som zborovým presbyterom už nejeden rok. Nie v najväčšom cirkevnom zbore na Slovensku, do ktorého patríte Vy, ale počtom do 1 000 členov. Počítame každé euro, robíme zbierky, aby sme si mohli financovať opravy na kostole, fare, zborovom dome atď. Prispievali sme do fondu, ale už minulý rok sme mali problém to všetko zaplatiť. Či sa Vám to bude páčiť, alebo nie, tento rok už platiť nebudeme. Nemáme z čoho. A nie je to preto, že by sme nechceli. Ale máme v prvom rade svoje priority, ktoré musíme uhradiť, ktoré sa týkajú základných potrieb, dôležitých pre chod každého cirkevného zboru.

My ako evanjelici sme boli zvyknutí na rôzne zbierky. Keď cirkev potrebovala, vždy sme sa vedeli dohodnúť a zaplatili sme, čo bolo treba. Ale tento Váš fond je nastavený od začiatku zle. Najprv chýbal štatút; číslo účtu, ktoré bolo dané, bolo číslo na milodary; atď. A keď sme sa nedávno na seniorálnom konvente stretli s bratmi z iných cirkevných zborov, väčšina diskusie sa týkala výšky príspevkov, ktoré sú na hranici únosnosti. Ako to viacerí nazvali – výpalné. Zaujímavé, že takéto niečo, čo sa bytostne týka cirkevných zborov, nebolo treba odkomunikovať s tými, ktorí majú do tohto fondu prispievať. Keď ste ho zriaďovali, tak ste si to všetko uplietli len „tam hore“. My sme boli postavení pred hotovú vec a naša povinnosť je len platiť! A to je otázka na brata Mihoča, ktorý v diskusii spomína synodálno-presbyteriálny systém: Či si ozaj myslí, že dnes všetka moc pochádza z cirkevných zborov…

No vrátim sa k tomu, prečo som začal písať túto svoju reakciu. Brat Damankoš, ako uvádzate vo svojom príspevku, mnohé cirkevné zbory si umenšujú a chcú umenšovať počty svojich členov o tých, ktorí neplatia cirkevné príspevky, s čím Vy, ako ste sám povedal, nesúhlasíte. Uvádzate príklad cirkevného zboru – rekordéra, ktorý takto znížil počet svojich členov o 1 200.

Mám prvú otázku: Čo robilo v tomto cirkevnom zbore nielen predsedníctvo, ale aj presbyterstvo, keď zrazu treba umenšiť zbor o také počty? Potom – podľa Vašich „normohodín“, čo tam robil farár, keď mu tak poklesol „počet duší“?

Druhá otázka je: Ak by tento cirkevný zbor neurobil zreálnenie počtu svojich členov, viete, koľko by musel odviesť za týchto dnes už „nečlenov“? Ročne 9 600 €, brat Damankoš!!! Do roku 2031 je to skoro 90 000 €. Preto je tu moja ďalšia otázka: Žijete v realite, brat Damankoš? Veď Vy vôbec neviete, ako sa žije vo väčšine cirkevných zborov na Slovensku! Ale asi to bude tak ako v našom štáte, že poslanci a vláda ani nevedia, ako dnes žijú a prežívajú bežní ľudia. Dnešní biskupi ECAV, GBÚ a celý GHV ani len netušia, čo cirkevné zbory potrebujú, vedia mať len neoprávnené finančné požiadavky na cirkevné zbory!

Ešte treba dodať, že k umenšovaniu počtu členov cirkevných zborov v prvom rade prispel GHV, predsedníctvo cirkvi a GBÚ. Na jednej strane chcete, aby sa počty nezmenšovali, ale na druhej chcete, aby rozpočet, ktorý ste si vymysleli a ktorý je týmto postavený na vode (lebo neodráža reálne počty členov cirkevných zborov), bol naplnený v plnej výške. Takto to ďalej nejde, brat Damankoš, lebo každý cirkevný zbor si musí najprv zreálniť počty svojich členov cirkevného zboru, aby do tohto fondu mohol prispievať…

Alebo je ešte jedna možnosť: že za tých odídencov a neplatičov to do FFZ budete platiť Vy sám, keď ho tak obhajujete! A to až do roku 2031… Môže byť, brat Damankoš? Veď Vy navádzate cirkevné zbory, aby v záujme platenia do FFZ klamali. A to nielen svojich členov v cirkevných zboroch (lebo niekto ten odvod za tých, ktorí neplatia, musí zaplatiť), ale aj štátne orgány. Veď si teda nalejme čistého vína, brat Damankoš: Koľko nás evanjelikov v skutočnosti je?

Tých otázok k Vašej diskusii by bolo oveľa viac. Svojím prístupom, brat Damankoš, prispievate nielen k polarizácii v cirkvi, ale aj k likvidácii cirkevných zborov, segregácii farárov, zavádzate princípy nadradenosti vyšších COJ nad cirkevnými zbormi – a to všetko sa odzrkadlí na odpočte Vašej práce.

Niekto Vám to musí povedať, a preto sme aj my začali spolupracovať s Asociáciou slobodných zborov, nakoľko nie sme ochotní nechať sa naďalej takto finančne vyčerpávať.

Z pochopiteľných dôvodov neuverejňujem ani názov cirkevného zboru, v ktorom pôsobím, ani svoje meno.

foto: ECAV