Diskusia k FFZ: bez (pozitívnej) zmeny

V minulom týždni sa konala „diskusia“ k Fondu finančného zabezpečenia ECAV (FFZ), na ktorej sa zúčastnili traja predstavitelia súčasného vedenia ECAV, a to Renáta Vinczeová, Marián Damankoš a Peter Mihoč. Tých, ktorí dobre poznajú pomery v našej cirkvi, asi vôbec neprekvapí, že diskusia bola už tradične úplne monotematická až sterilná. Všetci mali rovnaký názor, menilo sa akurát podanie – od utlmeného po manipulatívne, od nepodarených podobenstiev až po agresivitu a zastrašovanie.

Až príliš zreteľne bolo vidieť, že hľadať v podujatiach organizovaných súčasným vedením evanjelickej cirkvi vlastný, resp. kritický názor je úplne zbytočné. A to aj v situácii, keď sa v diskusii nachádzal predstaviteľ poradného, ako aj kontrolného orgánu. Veď to bol práve Marián Damankoš, ktorý na Synode ECAV presadzoval druhý model – „výber daní“ na člena, zatiaľ čo bývalý predseda Združenia evanjelických duchovných zas presadil prvý model – „podľa obratu“. Známe ľudové príslovie o takomto súzvuku výkonných, poradných, kontrolných a odborových orgánov hovorí: „akoby ich jedna mater mala“, zatiaľ čo my v ECAV zvykneme hovoriť: „akoby ich jeden krstný otec riadil“. Na tom by ešte nebolo nič zlé, keby ich ten krstný otec riadil dobre – správne, morálne a v zmysle evanjelickej vierouky. Lenže to nie je tento prípad!

K diskusii nič nepridal ani moderátor, ktorý pôsobil neskutočne servilne a ktorý sa doslova až bál vyjadriť nejaký iný názor. To prezrádzali jeho pomerne časté uisťovacie pohľady „za kameru“ v štýle „robím to dobre?“, rovnako ako aj samotný spôsob predkladania otázok. Vždy, keď mal prezentovať alternatívny názor (hoci oprávnený a v ECAV rozšírený), neodpustil si slová ako „používa sa to podpásovo“, „ten politický populizmus“, resp. až „heretická otázka“. Niekedy si v druhej časti dlhšej otázky pre istotu sám sebe dopredu aj odpovedal, resp. takto vyjadrený názor v predstihu odsúdil. Je až smiešne, ako sa všetci títo ľudia boja iného názoru – zrejme preto, že to, čo v ECAV presadzujú, si v normálnom, demokratickom systéme a v otvorenej diskusii vôbec nevedia obhájiť!

Veď my vám ukážeme, kto je tu pánom!

Niektoré odpovede účastníkov museli byť pre evanjelickú verejnosť doslova šokom. Asi už tradične najväčším zlyhaním je spupné a arogantné správanie v štýle „my sme cirkev a kto nás spochybňuje, spochybňuje cirkev“! Takéto správanie vyvoláva dojem, že všetci „tí dole“ sú poddaní ako v stredoveku a musia rešpektovať zákony a počúvať – a ak nie, tak uvidíte! Tento štýl správania je už tradične spojený s tým, že vo vedení ECAV si, naopak, tieto osoby všetky svoje zlyhania navzájom „milosrdne odpúšťajú“, a teda nie je žiadnym prekvapením, že rovnaké zlyhania, problémy a finančné straty s nimi spojené sa stále dookola opakujú! Veď neodpúšťajú zo svojho – tie straty znáša cirkev!

Na túto partiu „vyvolených“ sa pritom nevzťahujú žiadne morálne, ekonomické a ani „výkonové“ ukazovatele. Naproti tomu „tých dole“ by chceli neustále (subjektívne) hodnotiť, merať, vyhodnocovať a podľa potreby aj trestať. Nech poznajú, kto je tu pánom!

Zákony pre zákonodarcov neplatia?!

Pre tých „dole“ teda zákony platia úplne „natvrdo“. Ukážkový „tvrďas“ Marián Damankoš v diskusii na dvoch miestach uvádza, že on tiež nesúhlasí so všetkým v tomto štáte, ale dane vraj platí. A ak niekto v cirkvi nedodržiava cirkevný zákon, tak je tu priestor na disciplinárne stíhanie.

Pripomeňme teda bratovi Mariánovi niekoľko prípadov evidentných porušení zákonov z minulosti, ktoré určite veľmi dobré pozná, keďže bol cca 12 rokov generálnym presbyterom ECAV.

Jednu z najväčších majetkových káuz a strát pre ECAV predstavuje nevýhodná zmluva na budovu na Svoradovej ulici č. 1. Avšak tých, ktorí v roku 2001 túto zmluvu bez súhlasu generálneho presbyterstva podpísali, nik nestíhal! Nik nestíhal ani tých, ktorí pripravili cirkev o desiatky tisíc eur, keď nevyužili deregulačný zákon! Nik nestíhal tých, ktorí nevyužili inflačnú doložku, ktorá bola súčasťou upravenej zmluvy na Svoradovej 1, podpísanej v roku 2008! Nik nestíhal tých, ktorí cirkvi predkladali falošné údaje o hospodárení! Nik nestíhal tých, ktorí porušovali účtovné a daňové zákony! Nik nestíha podnikavcov, ktorí si prenajali od Reformaty priestor za symbolický nájom na diakonické účely, a nakoniec v ňom v rozpore so zmluvou komerčne podnikali! Nik nestíha bývalého riaditeľa Evanjelickej diakonie napriek neprimeranému sebaodmeňovaniu, majetkovým kauzám a kšeftovaniu so zahraničnými fondmi (ktorému pritom ostal byt aj parkovacie miesto)! Nik nestíhal ani konateľa Reformaty, ktorý neplnil uznesenia Synody ECAV a ktorý konal v mene spoločnosti aj po svojom odvolaní z funkcie, a ktorý je dodnes členom generálneho presbyterstva!!! Nikomu zo súčasného vedenia zjavne nechýba ani elektronická verzia účtovníctva do roku 2014! A nik disciplinárne nestíha ani Ivana Eľka, ktorý na Synode ECAV vo veci daňovej kontroly opakovane a preukázateľne klamal synodálov! Nik nevyvodil zodpovednosť za predraženú opravu dvoch bytov na Svoradovej, ktorými sa Ivan Eľko a Ján Brozman na Synode 2020 dokonca chválili!

Takže pre niekoho cirkevné zákony platia a pre niekoho nie? Dokedy máme opakovať, že vysoké nároky by členovia vedenia ECAV v prvom rade mali mať hlavne sami na seba? Aby boli príkladom morálky, efektivity a transparentnosti pre celú cirkev! Takáto selektívna morálka má totiž potenciál zničiť nielen cirkev, ale aj celú spoločnosť!!!

Na margo častých zmien (nepripravených a zle implementovaných) zákonov Marián Damankoš následne dodal, že „je vraj normálne, keď sa (nedokonalé) ľudské zákony menia, iba Biblia, resp. Božie zákony sú nemenné“.

Kým sa teda situácia vo vedení ECAV nezmení k lepšiemu, máme pre vás aspoň jednu praktickú radu:

Keď nabudúce bude niekto z vedenia ECAV nevyberane útočiť na cirkevný zbor, ktorý z nejakého dôvodu neplatí príspevok do FFZ, odporúčame odpovedať slovami dištriktuálneho biskupa Jána Hroboňa: že cirkev nestojí na Svoradovej 1, ani na Svoradovej 3, ani na Fonde finančného zabezpečenia, ale na Pánovi Ježišovi Kristovi!!! Týmto spôsobom sa mu na Synode 2022 – s odvolaním sa na Božie zákony – úspešne podarilo obhájiť hrubé zlyhanie Ivana Eľka a Jána Brozmana vo funkcii generálneho predsedníctva ECAV, keď bezprecedentným spôsobom (nie prvýkrát v histórii ECAV) odignorovali pri správe majetku príslušné cirkevné orgány a spôsobili cirkvi potenciálnu škodu vo výške 1 mil. eur! Títo „hriešnici“ (ktorí by v praxi mali ísť príkladom) porušili zákon, a predsa ich nik neodvolal a ani neboli disciplinárne stíhaní!

Preto sa domnievame, že takáto odpoveď možno pomôže aj vám. A keďže si našich čitateľov vážime, veríme, že určite vedia odpoveď aj na otázku, prečo je Marián Damankoš extrémne „tvrdý“, keď ide o cirkevné zbory a farárov, ale slabý ako mucha, keď ide o jeho priateľov (resp. nadriadených) vo vedení ECAV!

Nepodarené podobenstvá

V diskusii odznelo aj viacero nepodarených, resp. účelových „podobenstiev“. Jedným z nich sa blysol aj mimoriadne aktívny Marián Damankoš pri odpovedi na otázku o prínose zo zrušenia biskupských úradov. Tento návrh prirovnal k návrhu na zrušeniu riaditeľa školy a celého sekretariátu s tým, že tí ľudia (učitelia a žiaci) si myslia, že škola bude fungovať aj tak. Predtým ohodnotil prácu riaditeľa ako nepopulárnu, lebo má najväčší plat a „tlačí na učiteľov, aby robili, a na žiakov, aby sa učili“. Pritom vraj väčšina ľudí ani netuší, čo robí, pretože nie je každý deň na chodbe a musí robiť aj iné veci…

Takéto prirovnanie považujeme za úplne pomýlené a najmä manipulatívne. Manipulovať začal už moderátor, ktorý vôbec nespresnil tému, a to, že v ECAV sa volá najmä po zrušení dištriktuálnych biskupských úradov! A tak aj Marián Damankoš (pripravene?) nabehol na tému, že „ideme zrušiť všetko“ (vrátane GBÚ)! Tento zinscenovaný extrémizmus má zrejme zabezpečiť, aby sa nerušilo vôbec nič. Avšak tí, ktorí navrhujú zrušenie dištriktuálnych biskupských úradov, v skutočnosti hovoria o prenose zmysluplnej agendy práve na generálny biskupský úrad! Takže žiadne „rušenie riaditeľa a sekretariátu školy“ sa v tomto prípade nenavrhuje a o veľmi podivnom prirovnaní pracovnej náplne spomínaného riaditeľa vo vzťahu k pomerom v ECAV ani nehovoriac…

K tejto téme sa vyjadrila aj generálna dozorkyňa Renáta Vinczeová, ktorá síce na začiatku hovorila o úsporách zo zrušenia dištriktuálnych biskupských úradov, ale v druhej časti odpovede takisto začala rozoberať aj tému zrušenia generálneho biskupského úradu s tým, že kam tú agendu potom presunieme. Ak na senioráty, tak to vraj bude drahšie…

Táto synchronizácia moderátora, M. Damankoša a R. Vinczeovej vo veci (nezmysluplného) rušenia všetkých biskupských úradov je až príliš priehľadná. Poukazuje na zrejme vopred pripravený zámer vyvolať vo vzťahu k rušeniu (len) dištriktuálnych biskupských úradov paniku – so zámerom nepripustiť k tejto téme relevantnú diskusiu, posunúť ju do absurdnej roviny a predčasne ju uzavrieť.

Veríme, že evanjelická verejnosť si túto primitívnu manipuláciu uvedomí a bude na oprávnenej požiadavke zrušiť dištrikty trvať aj naďalej. Aspoň dovtedy, kým predstavitelia ECAV pri zmenách a šetrení nákladov nezačnú sami od seba a kým cirkevným zborom nepôjdu sami príkladom!

Pokračovanie nabudúce…

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Zdroj: youtube.sk/ECAV s vami