V septembri tohto roku spomíname na evanjelických farárov, ktorí nás opustili z tejto časnosti do večnosti.

 

Ivan Tóth
(* 6. 11. 1926 – ✗ 17. 9. 2021)

V piatok 17. septembra 2021 zomrel vo veku 94 rokov evanjelický farár a vysokoškolský pedagóg ThDr. Ivan Tóth.
Rozlúčili sme sa s ním v utorok 21. septembra 2021 o 14:00 hod v slovenskom evanjelickom kostole v Modre. Ivan Tóth sa narodil 6. novembra 1926 v Trlinku na úbočí Malých Karpát medzi Pezinkom a Modrou. Detstvo prežil so staršími sestrami Zuzanou a Máriou, ako aj o dva roky mladším bratom Pavlom. Po maturite začal študovať prírodovedeckú fakultu v Bratislave. Neskôr sa rozhodol pre štúdium Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave, ktoré úspešne ukončil a 5. októbra 1952 ho v Trnave ordinoval generálny biskup Ján Chabada. Povolávací rozkaz na vojenskú službu dostal do Bíliny v západných Čechách. Bol to technický prápor.

Na ideologických školeniach prejavoval svoje názory a keď boli pokusy znevažovať vieru, či biblické postavy, otvorene a horlivo ich bránil. Išiel aj do uhoľných baní v Litvínove, kde aj ochorel, ale keďže nemal vysoké horúčky, tak pokračoval v dolovaní uhlia. Počas prác v PTP tak prešiel viacerými profesiami od pomocného murára po baníka.

V roku 1954 po skončení PTP išiel za kaplána do Tisovca. Bol tam do 31. augusta 1955 a to obdobie považuje za jedno z najšťastnejších, prišla za ním aj manželka. Potom bol preložený do Popradu. Vzdal sa kaplánskej služby a rok aj pol pracoval na pozemných stavbách ako pomocný účtovník.
Potom bol farárom v Mengusovciach. V roku 1971 požiadal o preloženie na iné miesto. V Modre Kráľovej pôsobil do 31. decembra 1996. Generálny biskup ho ale ešte v septembri 1987 požiadal prednášať na bohosloveckej fakulte v Bratislave. Na katedre praktickej teológie pôsobil 13 rokov ešte aj ako dôchodca do 75. roku života.

ThDr. Ivan Tóth

Ľudmila Veselá
(* 1. 6. 1931 – ✗ 21. 9. 2021)

Rovnako spomíname aj na evanjelickú a. v. farárku Ľudmilu Veselú rod. Plesníkovú, ktorú si Pán povolal k sebe vo štvrtok ráno 30. septembra 2021. Narodila sa dňa 1. júna 1931 v Českom Tešíne. Slovom Božím vyučovala, napomínala a tešila  napred ako kaplánka v cirkevných zboroch v Liptovskom Mikuláši, v Tisovci v Nitre a v Žiline a ako farárka v Poprade – Matejovciach a v Bratislave. Jej manžel Daniel Štefan Veselý, evanjelický farár, teológ a historik, zomrel 21. septembra 2000, teda 21 rokov žila ako vdova v starostlivosti svojej najbližšej rodiny. Posledná rozlúčka so zosnulou sestrou farárkou bude 7. októbra 2021 o 14.00 v evanjelickom a. v. chráme Božom v Martine.

Ľudmila Veselá

Zdroj: ecav.sk