Spomíname na Bohumila Kubisa

„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. (2 K 1, 3 – 4).

Pán života a smrti si k sebe vo štvrtok 13. apríla 2023 povolal nášho spolubrata vo viere Bohumila Kubisa, ktorý aktívne spolupracoval a stál na začiatku pri vzniku Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku.

V týchto smutných chvíľach odovzdávame do milostivých Božích rúk jeho najbližších a vyjadrujeme im úprimnú sústrasť.

 

 

Spomíname na Bohumila Kubisa

Spomíname na Bohumila Kubisa