Jednoducho (vyhrala) Renáta

A máme po voľbách. Po voľbách generálneho dozorcu, ktoré sa od roku 2018 nie a nie podariť. Tento volebný kolotoč sa stal známy najmä tým, že od začiatku sa na ňom mohli zviesť iba vyvolení. Kto nebol novému vedeniu dostatočne sympatický, tolerantný či politicky (alebo skôr ekonomicky) správne zorientovaný, ten sa do volieb nedostal. Asi vás neprekvapí, že z vyššie uvedených dôvodov tých vyvolených, ktorí kandidačnou ruletou (z milosti vedenia) prešli, nebolo až tak veľa..

Jeden škandál strieda druhý

Prvým bol Ján Brozman, ktorý v normálnej, demokratickej súťaži v roku 2012 s Imrichom Lukáčom prehral. Aby sa tento scenár nezopakoval aj v roku 2018 kandidačná porada pre istotu Imricha Lukáča ešte pred voľbami vyradila. Ján Brozman tak išiel do volieb sám, a na „veľké prekvapenie“ tentokrát vyhral!!!

To by však nebol Ján Brozman, aby niečo nevystrájal. Známy sa stal tým, ako viedol volebné Valné zhromaždenie Tranoscia, a. s., ktorých súčasťou bola aj voľba orgánov spoločnosti, ktorú súd neskôr označil za neplatnú. Spolu so svojím kamarátom Ivanom Eľkom odvolal (v podstate bez dôvodu) konateľa Reformaty Štefana Sabola a dosadil do tejto funkcie Branislava Rybnikára, ktorý bol blízkym kamarátom Vladimíra Daniša (ktorý je zas kamarátom Jána Brozmana). Za týchto okolností asi nikoho neprekvapilo, že Branislav Rybnikár znovu zamestnal v Reformate Vladimíra Daniša, hoci ten s ňou v danom čase viedol dva súdne spory. Branislav Rybnikár „pustil k vode“ aj súdny spor Reformaty proti sestre Vladimíra Daniša, bývalej účtovníčke Jane Danišovej, ktorá doteraz spoločnosti nevydala elektronickú verziu účtovníctva do roku 2014.  Bolo to práve počas pôsobenia Branislava Rybnikára, keď sa objavila tzv. zázračná nájomná zmluva, ktorá aj napriek tomu, že zrejme nemajú originál (a ktorú mnohí považujú za falošnú), bola predložená na obnovu konania na daňový úrad (neúspešne) a tiež na prokuratúru. Túto zmluvu bez toho, aby si overil jej pôvod, Ivan Eľko tiež často používal na balamutenie synodálov, z ktorých väčšina pracuje tak povrchne, že sa ani veľmi snažiť nemusel…

Ján Brozman sa okrem týchto „výsledkov“ stihol ešte zviditeľniť tým, že s Ivanom Eľkom podpísal bez vedomia relevantných cirkevných orgánov súhlas s čiastočným zatienením cirkevnej budovy na Svoradovej. Ani tento hrubý prešľap však v našej pravovernej cirkvi nikomu nevadil, veď to sú len také „nepodstatné“ a svetské záležitosti! Ján Brozman bol tiež na kontrole v Evanjelickej diakonii a vyhlásil, že všetko je tam v najlepšom poriadku. S tým ostro kontrastuje to, čo zistila následná kontrola, ktorá konštatovala nehospodárne, neefektívne a netransparentné hospodárenie, čo vyústilo do výmeny správnej rady aj riaditeľa Evanjelickej diakonie. Nevieme, či za tým bolo aj niečo iné, alebo jednoducho „len“ tieto katastrofálne výsledky, ale Ján Brozman sa zrazu funkcie generálneho dozorcu bez vysvetlenia vzdal.

Hľadá sa nový „kompatibilný“ dozorca

Nasledoval už spomínaný volebný kolotoč, kde v prvých voľbách z dvoch kandidátov nebol zvolený nik. Nasledovali druhé voľby, kde znova z dvoch kandidátov nebol zvolený nik. Ťažko povedať, či boli obidve dvojice také vyrovnané, alebo také nezaujímavé. Vzhľadom k historicky veľmi nízkej účasti na týchto voľbách to bola zrejme kombinácia obidvoch týchto faktorov.

Nakoniec si však vedenie ECAV predsa len dalo poradiť a do tretích volieb znova pustilo kandidátov vyradených z prvých aj druhých volieb so zámerom, aby boli voľby dvojkolové. A kto získa v druhom kole čo len jeden hlas naviac, bude zvolený! A to aj v prípade, ak by vyhral 1 : 0.

Recyklovaní kandidáti zacítili druhú šancu a do opakovaných volieb sa znova pustili – zrejme v štýle, že keď to nejde dverami, tak to pôjde oknom (a ak nie oknom, tak komínom). Dvaja po ceste vypadli a ostala Renáta Vinczeová, ktorý sa blysla výrokom, že v kostole sa občas nudí, spolu s politicky motivovaným historikom Mariánom Damankošom. Pretože skoro nik tak dobre nepozná históriu Reformaty (konkrétne od roku 2012) ako Marián. Preplával dokonca aj tam, kde sa všetci ostatní potopili. Marián sa dokonca nakoniec „blysol“ uznesením, že všetkých (na ktorých sa niečo nájde) treba stíhať  – samozrejme, okrem tých, ktorí tieto aktivity v generálnom presbyterstve pomáhali celé roky zakrývať. A je tiež zaujímavé, že v tomto jeho návrhu potenciálne stíhateľných osôb (bývalých konateľov Reformaty) chýba posledný konateľ Branislav Rybnikár! No čo už, „chybička sa vloudila“ – alebo že by to bolo tým, že Marián je politik?!

Všetkého veľa škodí, a tak aj tento, do veľkej miery opotrebovaný kandidát v druhom kole neprešiel. Vyhrala Renáta. ktorá sa v kostole občas nudí a ktorá považuje právnu subjektivitu cirkevných zborov za odvodenú (!) a ktorá má problém aj s konfirmáciou. A tak pre niektorých to najzaujímavejšie, čo na tomto poste Renáta prináša, je vraj to, že je (prvá) žena! Veď keď to niekomu stačí vo svete, prečo by nemalo stačiť v cirkvi?!

Možno by ste teraz chceli povedať: Veď jej dajte šancu. No, ale aj bez toho, aby sme ju volili, tu šancu má. Zakrátko sa uvidí, aké ovocie pre túto cirkev prinesie.

Avšak až priveľa vecí nás núti byť obozretnými. Nielen vyššie uvedené vyjadrenia, ktoré s vieroukou a usporiadaním Evanjelickej cirkvi majú len veľmi málo spoločné, resp. si dokonca vzájomne odporujú! Je to aj morálna rovina kandidovania vo voľbách, do ktorých viacerí ďalší (proti)kandidáti opakovane neboli pripustení! Vzhľadom na jej účtovnícko-audítorskú prax je zarážajúce, že sa vôbec, resp. zásadne nevyjadrila k záverom daňovej kontroly v Reformate – kde z týchto zistení doteraz nič vysvetlené nebolo! A pritom ako zastupujúca generálna dozorkyňa sedela na synodách vedľa Ivana Eľka, ktorý balamutil synodálov hlúposťami o tom, ako vraj jeden pochybný dokument všetko v tejto záležitosti vysvetľuje! Čo však v žiadnom prípade nie je pravda!

Na názor Renáty Vinczeovej si počkáme aj vo veci ocenenia budovy na Svoradovej, ktorá je predmetom rokovania o združenej investícii. Ako nám vysvetlí rozdiel medzi ocenením tejto budovy o rozlohe cca 1 400 m2 externým investorom na 2,7 mil. eur a ponukou bytov napríklad v neďalekom projekte Vydrica, kde byt o rozlohe 50 m2 štvorcových stojí cca 350 000 eur?!

Úlohou generálneho dozorcu je najmä dobre sa starať o zverený majetok a financie – transparentne a efektívne. Po tejto volebnej paródii ostáva už len dúfať, že Renáta Vinczeová ako generálna dozorkyňa bude lepšie zastupovať záujmy ECAV, ako sme to videli doteraz, kým zastávala funkciu zastupujúcej generálnej dozorkyne!

„Ako môžete veriť, keď sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorá je od samého Boha?“ J 5,44

Jaroslav Mervart

Foto: www.zdecav.sk