Divadlo pre tých, ktorí nechcú počúvať Boha

Boží Syn Ježiš nenecháva svojich učeníkov a nasledovníkov bez poznania, v nejakom podivnom stave ducha i duše, kde nie je možné poznať pravdu a nasledovať ju. Kristus je Pravda a od tejto pravdy sa odvíja aj poznanie, ktoré nám pomáha v tej či inej dobe nezmýliť si cestu spravodlivosti. Ježiš hovorí, že kto chce poznať pravdu, spozná ju. A kto pravdu poznať nechce, ten nechce ani zmeniť svoje hriešne konanie. Nie je možné sa stavať do pozície dobrého kresťana, a zároveň ľudí presviedčať o tom, že nevieme, kde je pravda, alebo že každý má svoju pravdu.

Zahrávanie s hriechom sa a koketovanie s ním je priamo úmerne tvrdeniu, že pravdu nemôžeme poznať. Ešte drzejšie vyznieva veta, keď niekto na výzvu, aby hľadal pravdu, odpovedá arogantne a útočí na tých, ktorí ju hľadajú, slovami: „Čo si myslíte, že jedine vy máte patent na pravdu?“ Takéto vyjadrenia sú signálom toho, že niekto Krista vo svojom živote nerešpektuje. Nechce Ho počúvať a Jeho slová neberie vážne.

Pravdu je možné nájsť len do tej miery, do akej človek pripustí reálny stav vecí. Bez ochoty poznať pravdu nie je možné progresívne rásť vo viere, nakoľko lož nebuduje. Pretože popretie pravdy je popretím samotného Boha. A tak je na mieste otázka: „Prečo človek popiera Boha?“

Strach z ľudí je pre niekoho väčšou hrozbou ako spoločenstvo s Bohom. Radšej poprie Boha, len aby zostal navonok „čistý” v očiach ľudí, aj keď je v skutočnosti padlým človekom. Kde niet lásky k Bohu, tam lásku k človeku nečakaj.

O láske k Bohu, o pravde, nevydala dostatočné svedectvo ani tohtoročná synoda. Synoda utajovaná. Synoda vo forme divadelného predstavenia s aktérmi, ktorí zabudli, komu majú slúžiť. Synoda plná mocenských záujmov, pretláčania svojvôle s následným post-synodálnym opojením z dobre zahranej hry.

Láska k Bohu, k pravde, k ľuďom? Zabudnite. Zvlášť ak počúvate bývalého biskupa Slavomíra Sabola, ktorý podnecuje či priam hucká biskupa Eľka (čo u S. Sabola nie je nič neobvyklé) k zakročeniu voči „neposlušným”. Tak to už býva od doby, keď vo funkcii skončil brat biskup Uhorskai. Nastúpilo špicľovanie, udávanie, samé trestanie, prenasledovanie každého, kto sa priznal k cirkvi a kto nehrešil s prúdom. Kto nešiel s tou „jednotou“, ktorá stratila biele šaty kresťana.

V tomto trende pokračuje aj nové vedenie. Ktoré chce byť milované, ale nie je. Ktoré chce k podriadeniu prinútiť všetkých, čo nesúhlasia s ich divokým šafárením a trestaním nimi prenasledovaných. A tak sme svedkami toho, ako S. Sabol hucká I. Eľka, „aby sa bránil“. A Eľko zbožne kontruje Sabolovi, že sa nebude predsa brániť sám, že nech sa ho zastane synoda. Že to od synody očakáva. No, jedno lepšie divadlo ako druhé! Chudáci, ktorým niekto ubližuje. Skutočne trápne, ale musí to poslúžiť ich plánu.

Čo chcete dosiahnuť trestami? Nie ste to práve vy, ktorí škodíte a úmyselne poškodzujete dobré meno cirkvi, tak aj veriacich, ktorým na cirkvi záleží?! Nie je toto váš ďalší útok na nevinných, aby ste mohli tvrdiť: „Synoda rozhodla! To nie my! Vari všetci nevedia, čo robia?“ A tomu podobne slovné skvosty.

Koľko zlomyseľnosti a malosti po poznaní pravdy! Najvyšší organ cirkvi sa stáva miestom babských rečí, kde sa predstiera profesionalita a skrýva sa za množstvo napísaného textu s cieľom vzbudiť dojem pracovitosti.

Je to smutné, ale je potrebné sa spýtať: „Pravda vám ubližuje? Trestať sa vám zažiadalo? Preto ste túžili dosiahnuť funkcie, aby ste trestali na základe svojich výmyslov? Málo ste sa navyhrážali zborom, farárom? Myslíte, že vami napísané výmysly presvedčia Pána Boha?“

Zaiste, vám na Bohu nezáleží. Vy potrebujete ovplyvniť verejnosť sústavnými klamstvami. Lebo tak to vyzerá, že vám tento svet stačí!

Ak si prečítate správu predsedníctva cirkvi, milí evanjelici, tá len dosvedčuje, ako biskup Eľko celú situáciu nezvláda, no namiesto toho, aby ju riešil, ešte ďalej prilieva olej do ohňa. Veď biskup tu klame a úmyselne zavádza o Asociácii slobodných zborov, o Durínskom spolku, o Fonde zabezpečenia cirkvi. Podnecuje svojimi výmyslami k hnevu. Nehovoriac o tom, aké klamstvá sa šíria u zahraničných kolegov o ASloZ. A na Slovensku o Durínskom spolku.

Aká je to láska k Bohu i človeku? K cirkvi? Tie klamstvá ich verní ocenili natoľko, že výročnú správu predsedníctva cirkvi idú tlačiť v papierovej forme a posielať do zborov. No keď sa mala konať synoda, tak o tom evanjelická verejnosť nemala ani vedieť.

Nebudeme im v tom brániť. Čítajte, evanjelici! Ona, tá správa, dobre reflektuje klamlivé zmýšľanie a poslúži aj ako svedectvo právnikom o klamstvách a zlomyseľnosti tých, čo svojim výmyslom dávajú hodnotu pravdy, aj keď sú lžou.

Milí evanjelici, chráňte si svoju vieru v Krista, chodiac v pravde. Chráňte si zbory, lebo o chvíľu vám možno povedia, že majetok vášho zboru patrí im, teda cirkvi. Lebo to, že všetka moc pochádza z cirkevných zborov, je im na smiech.

Chráňte si svoje svedomie, aby ste sa tiež nestali klamármi im podobnými. Lebo kto takto klame, ten Boha už zaprel!

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

ilustračné foto: pixabay.com