Skutky lásky k blížnemu

Utečenecká kríza zasiahla každého z nás rôznymi spôsobmi. Objavila hlboko v nás skrytú solidaritu s ľuďmi, ktorí museli odísť zo svojich domovov, len s vecami, ktoré si dokázali odniesť na svojich pleciach. Nezostalo im nič, len život, ktorý sa snažili zachrániť útekom z domoviny do neznámej krajiny.

„Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

Mt 25, 40

Aj nám v Asociácií slobodných zborov záleží na živote našich blížnych a pomoci núdznym. Práve preto sme prešli od slov k skutkom. V spolupráci so zbormi združenými v ASloz, cirkevnými zbormi spolupracujúcimi s Asloz a našimi sympatizantmi od začiatku utečeneckej krízy aktívne pomáhame a podporujeme tých, ktorí to potrebujú.

„Hľa, tak vyviera z viery láska a túžba po Bohu, a z lásky slobodný, ochotný, radostný život s pripravenosťou slúžiť blížnemu zdarma. Lebo ak by náš blížny trpel núdzu a potreboval by aj naše ostatné, vtedy máme pretrpieť pred Bohom vlastnú núdzu v záujme dobra. Preto, ako nám Boh pomohol zdarma cez Krista, tak sme povinní prostredníctvom tela a jeho skutkov len pomáhať blížnemu.“
M. Luther, 1520 (O slobode kresťana)

Aktívne sme podporovali a podporujeme utečencov poskytovaním ubytovania. Doteraz sa podarilo ubytovať viac ako 50 ľudí. Podarilo sa vyzbierať viac ako 1000€, ktoré putovali na pomoc a podporu ľudí v núdzi bez prostriedkov. Organizujeme zbierky potravín, oblečenia, drogérie, kočíkov, hračiek a iných potrebných vecí, ktoré putujú priamo na fary s ubytovanými utečencami, alebo zberných skladov, ktoré ich prerozdeľujú podľa potreby. Naši sympatizanti pravidelne pomáhajú pri prvom kontakte na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom a pri príprave balíkov, ktoré sa rozdeľujú pre prichádzajúcich utečencov.

Pomáhame s hľadaním práce a hľadaním školských zariadení pre deti utečencov, ktorí našli u nás svoje miesto. Naša pomoc, ktorá má viacero foriem, adresne putuje väčšinou konkrétnym ľuďom. Dnes sú slová zbytočné, treba prejsť k praktickým skutkom lásky preukázaným ľuďom v núdzi.

Asociácia slobodných zborov

Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com