Ó, vráť sa skoro, mieru milený!

Ó, vráť sa skoro, mieru milený!
zavítaj s ratolesťou olivovou,
a buď nám zdravím, veselím i chôvou,
v snažení ostňom, kovom v rameni!

Zášť – fakľu sváru – medzi plemeny
zdus! Nedaj stretať sa viac s mladou vdovou,
sirôtky, s rodičmi, čo nad synovou
oporou v hrobe kvília zlomení.

Scel jazvy; úštrby zhľad zisk svoj zlatý …
Pod svoje nás zajm´, húfy, vodcovstvo,
veď k cieľom , dobrých predsavzatí:
to bude triumf! zo zdôb radosť, ó!
Za zdatnosť v borbe – práce  na postati …
Ó, príď, ty bratstva, lásky kráľovstvo.

 

Pavol Országh Hviezdoslav

ilustraťné foto: unsplash.com