Pieseň túžby po zmierení

Kde je láska, dobrý Pane,
kde je pravda a právo dnes?
Tvoje Slovo pošliapané,
svetom vládne starý bes.
Zlé sily sa z temnôt roja,
odtrhli sa z reťazí;
Božie vojská v boji stoja,
zem sa chveje, kto zvíťazí.

Sťa vietor v divom lete
schvatne lístok pred nami,
tak sa sudba ľahko zmetie
s národmi aj ríšami.
Ustali sme stálym bojom,
ach ťažká naša púť!
Smutnej duši v lone Tvojom
žiada sa už spočinúť.

Daj, nech príde usmierenie,
svetla vytúžený jas,
Tvoja dúha nech sa sklenie
a s ňou prísľub nových čias.
Príď, kráľovstvo Tvoje, Pane,
splýva denne z našich pier:
ukonč veľké vyčkávanie,
daj nám drahý Svätvečer!

M. R. Martáková
Pieseň na nápev Co můj Bůh chce…

ilustračné foto: pixabay.com