Vlna solidarity s obeťami vojny

Luteránske cirkvi v susedných krajinách poskytujú prístrešie a podporu ľuďom utekajúcim z vojnových oblastí Ukrajiny. Od začiatku vojny na Ukrajine sa Európou a svetom prehnala bezprecedentná vlna modlitieb, solidarity a pomoci. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu (LWF) na Ukrajine a susedných krajinách pozdĺž jej západnej hranice prijímali utečencov, zbierali pomoc, organizovali transport a iniciovali jej distribúciu.

Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Filippa Grandiho utieklo do 3. marca z Ukrajiny približne milión ľudí. LWF pracuje na podpore svojich členských cirkví v regióne, aby výrazne zvýšili pomoc, psychosociálnu podporu a pastoračnú starostlivosť pre obyvateľov v núdzi v súlade s humanitárnymi princípmi a medzinárodnými štandardmi.

Najviac ľudí prekročilo hranice do Poľska. Väčšinu tvoria ženy a deti, keďže muži vo veku od 18 do 60 rokov nemôžu opustiť Ukrajinu. Cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poľsku poskytujú ubytovanie po celej krajine, Diakonia v Poľsku previezla prvé náklady humanitárnej pomoci na Ukrajinu mikrobusom. Na spiatočnej ceste autobusy vyzdvihujú ukrajinské rodiny utekajúce pred vojnou. Na Ukrajine miestni koordinátori distribuujú tovar ľuďom v núdzi.

V Maďarsku sa vybudované štruktúry medzi Maďarskom a Ukrajinou ukázali ako veľmi užitočné. Napríklad maďarská medzicirkevná pomoc (HIA) podporuje vnútorne vysídlených ľudí prichádzajúcich na západnú Ukrajinu. V prípade potreby môže centrum v Berehove pomôcť desiatkam tisíc ľudí prichádzajúcich do regiónu. Z Budapešti bolo do Zakarpatska kamiónmi prepravených, 28 ton netrvanlivých potravín. Evanjelická luteránska cirkev v Maďarsku vyzýva na dary a modlitby na podporu tohto úsilia.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v SR zbiera finančné prostriedky na pomoc utečencom, ktorí tranzitujú cez Slovenskú republiku na ceste do západnej Európy. Okrem toho sa v spolupráci s Nemeckou evanjelicko-luteránskou cirkvou na Ukrajine hľadajú spôsoby, ako prepraviť tovar na Ukrajinu s cieľom pomôcť ľuďom postihnutým vojnou. Organizuje zbierky materiálnej a potravinovej pomoci, ktoré sú dopravované priamo na hranice.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Rumunsku sa prostredníctvom Ekumenického združenia cirkví v Rumunsku (AIDRom) spojila s ostatnými cirkvami v krajine. AIDRom zmobilizoval tímy v Radauti pri hranici s Ukrajinou, ktoré poskytujú rastúcemu počtu utečencov jedlo, hygienické zázemie a ďalší nevyhnutný tovar, ako sú prikrývky a oblečenie.

Na Ukrajine Nemecká evanjelicko-luteránska cirkev Ukrajiny dostáva pomoc privezenú do krajiny okrem iného z Poľska a pomáha koordinovať toto úsilie a distribuovať tovar ľuďom v núdzi. LWF a mnohé cirkvi v regióne a na celom svete iniciovali modlitby za mier a pokračujú v zbieraní finančných prostriedkov a tovaru na pomoc utečencom utekajúcim z Ukrajiny a na podporu vnútorne vysídlených ľudí na Ukrajine. Okrem toho mnohí partneri v cirkvi, diakonii a spoločnosti – vrátane LWF – spolupracujú na miestnej a medzinárodnej úrovni, aby to umožnili. LWF bude pomáhať pri koordinácii reakcie vo všetkých piatich krajinách, aby sa umožnilo výrazné rozšírenie pomoci a práce. To si vyžaduje vytvorenie regionálnej koordinačnej kapacity na poskytovanie účinnej pomoci bez diskriminácie tým, ktorí to najviac potrebujú.

Zdroj: lutheran.org
foto: facebook diakonia