Slovensko má jednu z najvyšších mier „sociálnej vzdialenosti“ medzi migrantmi a domorodcami v Európskej únii.

Neznášanlivosť „inakosti“ a predsudky voči cudzincom – najmä tým, ktorí sú moslimami – v posledných rokoch narastá v celej krajine, čo ovplyvňuje životy utečencov a migrantov a predstavuje skutočnú hrozbu pre ich bezpečnosť. Výskum, ktorý v roku 2021 uskutočnila Islamská nadácia v spolupráci s Ligou za ľudské práva, odhalil, že hoci sú na Slovensku rozšírené trestné činy z nenávisti, obete ich veľmi nehlásia.

Prieskum zistil, že prevažná väčšina respondentov zapojených do výskumu bola v posledných rokoch buď obeťami (59,1 %) alebo svedkami (55,9 %) trestného činu z nenávisti, šikanovania, zastrašovania alebo diskriminácie moslimov, utečencov alebo cudzincov, ale len 10,4 % z týchto respondentov nahlásilo udalosť polícii. Obete trestných činov z nenávisti zriedkavo kontaktujú oficiálne inštitúcie so žiadosťou o pomoc alebo o nahlásenie trestného činu z nenávisti.

Dôvodom je najmä nedôvera k štátnym inštitúciám a obava, že nebudú konať v prospech obetí pri riešení situácie. Z tohto dôvodu mimovládna organizácia Liga za ľudské práva spustila od 1. januára 2022 prvú akreditovanú službu pre migrantov a utečencov, obetiam trestných činov z nenávisti, Program pomoci obetiam. Program poskytuje obetiam trestných činov z nenávisti na Slovensku škálu bezplatných viacjazyčných podporných služieb.

Zdroj: https://ec.europa.eu, https://www.christianitas.sk
ilustračné foto: pixabay.com