Lídri lutheránskych kresťanských cirkví na celom svete vyzvali na mier na Ukrajine a ukončenie ruskej invázie. Vo vyhláseniach a správach žiadajú o solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny a podporu pre utečencov, ktorí opustili svoje domovy pri hľadaní bezpečia. V súčasnosti sa odhaduje, že viac ako 500 000 utečencov utieklo do susedných krajín.

„Musí nastať mier“, hovoria štyri globálne kresťanské spoločenstvá. Päť kresťanských svetových spoločenstiev dôrazne odsudzuje postup ruskej armády na Ukrajinu a útok, ktorý sa začal v noci 24. februára 2022. Žiadajú, aby sa ruské jednotky vrátili späť do Ruska a aby sa konflikt okamžite ukončil .

Svetová luteránsky zväz (LWF), Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví (WCRC), Konferencia európskych cirkví (CEC), Svetová konferencia Mennonitov (MWC) a Svetová metodistická rada (WMC) vyzývajú k modlitbám za mier, za obyvateľov Ukrajiny a regiónu.

Všetkých pozývajú na online modlitebné spoločenstvo na Popolcovú stredu 2. marca o 17.00. Na bohoslužbe sa stretnú kresťania z Ukrajiny a iných častí sveta, ktorí hľadajú mier a ukončenie prebiehajúceho konfliktu.

Vo výzve k modlitbe za ľudí na Ukrajine upozorňujú kresťanské spoločenstvá, že vojenský útok ohrozuje životy Ukrajincov, ako aj mier v celej Európe a mimo nej. Svetový lutheránsky zväz združuje 148 luteránskych cirkví zastupujúcich viac ako 77 miliónov kresťanov na celom svete. WCRC sa skladá z viac ako 230 kongregačných, presbyteriánskych, reformovaných, zjednotených, zjednocujúcich a valdenských členských cirkví, ktoré zastupujú 100 miliónov kresťanov. CEC je spoločenstvo 114 cirkví z pravoslávnych, protestantských a anglikánskych tradícií z celej Európy. WMC zahŕňa 80 členských cirkví na šiestich kontinentoch. MWC kompromituje mennonitské a národné cirkvi Bratia v Kristovi z 58 krajín.

zdroj: LWF
ilustračné foto: LWF/Albin Hillert