Falošná láska pochádza z falošného učenia

Nie raz sa kresťan vo svojom živote stretne s démonskými spôsobmi, ktoré sa ho snažia zviesť z pravej cesty nasledovania Ježiša Krista. Často sa to začína slovami: Keď neurobíš toto, nie si dobrý, správny, pravý kresťan. Alebo: Ježiš by konal inak.

No vo svojom srdci aj vo svojej mysli verný kresťan vníma, že tu niečo nie je v poriadku. Že každé spochybňovanie jeho viery v Krista ho má priviesť k neoprávneným výčitkám a odkloneniu sa od cesty, ktorou ho vedie Pán Ježiš.

Nie démonské spôsoby cez falošných ľudí si zasluhujú našu pozornosť, ale Kristov príklad, a to slová: „Choď za mňa, satan, na pohoršenie si mi.“ Zdá sa to neprimerané? Vôbec nie. Veď či tvoja úprimná viera nestojí za to, aby si si ju uchoval čistú pre Krista? Vari nečestné úmysly ťa majú odviesť od pevného ukotvenia tvojho života v Kristovi len preto, lebo si niekto zaumienil, že poníži teba a tvoj kresťanský život? Možno niekomu veľmi prekáža tvoje verné nasledovanie Krista.

V tvojom nasledovaní Krista totiž nastavuješ zrkadlo tomuto svetu a každému, kto sa s tebou stretne. Kto nechce svoj život očistiť od hriechov, bude sa snažiť rozbiť zrkadlo. Preto nepočúvaj falošných ľudí, ktorí narúšajú tvoj vzťah ku Kristovi falošnými obvineniami tvojej osoby. Ľudí, ktorí ti pod rúškom falošnej lásky vravia, aby si sa ponížil alebo kajal z toho, čo si neurobil. Ver, že svet ani nik nebude spasený tým, že budeš konať to, čo chce diabol, a to tvoje poníženie.

Kristus nesmierne trpel aj za teba na dreve kríža, aby ťa povýšil. Nie je dôvod, aby si sa ponižoval preto, že to niekto chce. Správna vierouka, vyučovanie o odpustení, posvätení a nasledovaní Krista ťa nikdy neprivedú do stavu pochybnosti a k rozhodnutiu urobiť niečo, čo by Krista ponížilo. Kristus vierou žije v tebe, preto stoj pevne v Jeho slove a buď si istý Jeho vedením. Ak máš činiť pokánie v živote, tak preto, že si sa hriechu naozaj dopustil. Môžeš sa modliť aj slovami Písma: „Z nevedomých vín na ospravedlň!“ Ale nemôžeš sa kajať z hriechov, ktoré si na teba vymyslel diabol. Kajáme sa preto, aby nám Boh odpustil, a nie preto, aby nás niekto manipuloval do nesprávneho kresťanského postoja.

Nech už ktokoľvek hovorí o láske, jednote či zmene, tak poznaj, že zmenu koná Kristus, a nie ty svojím poslúchnutím diabla, aby si sa ponižoval pred bezbožníkmi. Ty máš stáť v pokore a byť svedkom Kristovým v tomto svete, milý brat, milá sestra. Nemáš byť budovateľom falošného kresťanstva. Nech je tvoje áno – áno a nie – nie. Manipulatívne slová hovoriace: Keď neurobíš toto alebo tamto, nie si dobrý kresťan, pokladaj nie za Božie slová, ale za to, čím v skutočnosti sú: za slová bezbožníkov snažiace sa dotlačiť ťa do takých vecí a do takého konania, ktoré ako veriaci prirodzene odmietaš, lebo sa priečia kresťanskej vierouke.

Nezabúdajme na slová apoštola, aby sme my veriaci skúmali duchov. Veď aj Pán Ježiš čelil rovnakým útokom, keď na púšti pokušiteľ zneužíval Božie slovo, aby Krista spochybnil vo viere v Božiu lásku.

Nedajme si svoju lásku k Pánu Bohu spochybniť slovami pokušiteľa o láske. Lebo je rozdiel, keď hovorí o láske Pán Boh, a keď ťa slovami o láske chce znevážiť diabol. Božia láska ťa dvíha k nebu. Diabol však vždy vedie  k pádu. Tam, kde je falošné učenie, tam nebude pre tvoj život pravá láska.

Preto sa navráťme k prvotnej láske v Kristovi, aby sme neboli oklamaní a znevážení falošnými rečami.

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

Ilustračné foto: pixabay.com