Blog

Chceme vás ubezpečiť, že stojíme na vašej strane

Chceme vás ubezpečiť, že stojíme na vašej strane

Podporu michalovskému farárovi Jánovi Meňkymu a celej Asociácii slobodných zborov vyjadrujú aj predstavitelia cirkví v zahraničí. Jedným z nich je Martin Michaelis, predseda Spolku farárov Durínska, predseda zastúpenia farárov v Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka a...

Začnite hľadieť dole

Začnite hľadieť dole

Pred pár dňami prišiel v pošte z generálneho biskupského úradu na farský úrad letáčik s názvom „VÍZIA NA 5 PRSTOV EVANJELICKEJ CIRKVI A. V. NA SLOVENSKU. S KRISTOM A SPOLU“. Potešiteľné na ňom je, že sme sa po roku dočkali odpovede, ako si vedúci predstavitelia našej...

Čarodejný klobúk

Čarodejný klobúk

Naša cirkev v týchto dňoch vyťahuje z klobúka jedno prekvapenie za druhým. Čo je však ešte viac prekvapujúce je, že väčšina sa stále snaží tváriť, že ten čarodejný klobúk je presne to, za čo (otázna) väčšina zahlasovala v minulých voľbách. Že zlého černokňažníka...

Snehuliakovo

Snehuliakovo

V Nemecku je ročný úbytok okolo 200 000 evanjelikov. V minulom roku najväčšia berlínska Humboldtova univerzita zrušila študijný odbor katolíckej teológie a nahradila ho výukou islamských imámov. Už len 52 % populácie sa v Nemecku hlási ku kresťanstvu. Čelní...

Celkom smutné zistenie

Celkom smutné zistenie

Ak niekto sleduje filmy a seriály o mafiánoch, potom vie, že typickou súčasťou narodeninových osláv ich šéfa je, že jednotliví podšéfovia mu prinesú finančnú pozornosť. Nie je to bežný podiel na zárobku, ktorý kapitáni jednotlivých „crews“ pravidelne šéfovi...