S blížiacim sa termínom realizácie sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 narastá u vedenia našej cirkvi nervozita.

Prečo? Lebo jednak počet prihlásených obyvateľov k našej cirkvi bude určitým odpočtom práce vedenia, ale (čo ich trápi určite viac) od tohto počtu sa bude odvíjať aj veľkosť finančnej dotácie zo štátneho rozpočtu. Pre objektivitu treba vyhodnotiť, že aj bez treníc v našej cirkvi prebiehajúcich najmä od nedemokratického ovládnutia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku jednou skupinou ľudí, by situácia s úbytkom členov našej cirkvi bola alarmujúca, ako aj fakt, že odpočet to bude nielen pre súčasné vedenie, ale aj pre tie predchádzajúce.

Situáciu však markantne zhoršuje súčasné vedenie. Už len bezškrupulózny spôsob, akým uchopili moc, je frustrujúci. Ale to ani zďaleka nie je všetko. Pozrime sa aj na následný spôsob vládnutia. Čo tá arogancia hraničiaca až s agresivitou pri umlčiavaní názorových oponentov? Ako inak nazvať tvrdú, až na živobytie siahajúcu perzekúciu nepohodlných farárov, svetské súdne žaloby na vlastných členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku či vedenie disciplinárnych konaní voči spolubratom evanjelikom a vyhrážanie sa im vyradením z radov cirkvi?

V lete som mal príležitosť zúčastniť sa valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Tranoscius a musím povedať, že spôsob vedenia valného zhromaždenia a miera arogancie a spupnosti širšieho vedenia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ma naozaj zarazila. A čo generálnym biskupom znevažovaná petícia, v ktorej viac ako 7 000 evanjelikov poslalo jasný odkaz súčasnému vedeniu cirkvi k spôsobu ich uzurpácie moci? Generálny biskup sa na adresu petície a jej signatárov vyjadril pejoratívne a pohŕdavo: „ bájnych sedemtisíc“. Alebo výrok „s teroristami sa nevyjednáva“… A čo posledné zasadnutie synody, kde sa jeden zo synodálov na adresu spolubratov ─ evanjelikov opačného názorového spektra verejne vyjadril, že „konečne treba tejto bande ukázať, kam patrí“.

To, prosím, povedal na pôde Synody Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorá je zložená z výkvetu slovenských evanjelikov (presnejšie povedané, mala by byť), a na adresu aktívnych, zanietených evanjelikov! Rád by som veril, že toto bolo len úbohé zlyhanie afektovaného jednotlivca, keby… keby sa našiel aspoň jeden z prítomných, ideálne zástupca biskupského alebo duchovného stavu, ktorý by sa rázne ohradil a upozornil diskutujúceho, že takýto slovník sa nehodí ani do štvrtej cenovej, nie na zasadnutie Synody Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ! Ale, žiaľ, nikto taký sa nenašiel.

Nuž, ja sám patrím medzi kritikov spôsobu manažovania Tranoscia za súčasného vedenia, som aj jeden zo signatárov vyššie zmienenej petície a očividne patrím aj do tej „bandy“, ktorú spomínal nemenovaný synodál. A určite nie som sám takto zaradený. Súčasne si toto vedenie dovolí bez ospravedlnenia a priznania chýb osloviť všetkých evanjelikov, teda aj mňa, a bez ohľadu na vyššie uvedené žiadať o prihlásenie sa k ECAV pri sčítaní. Tak buďte čestní a povedzte: žiadame všetkých evanjelikov okrem tých „teroristov, tých bájnych 7 000 a tých banditov“! To by bolo korektné.

Čo však chcem e zdôrazniť, je, že napriek uvedenému sa k evanjelickej cirkvi a. v. pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov hrdo prihlásim! A prosím aj ostatných, ktorí by sa vzhľadom na vyššie uvedené cítili v rozpakoch, či sa k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pod týmto vedením prihlásiť: prihláste sa. Hlásime sa totiž k našej svojeti, našej drahej evanjelickej cirkvi a. v., a to sa nevylučuje s tým, že sa nehlásime k jej vedeniu!

Miloš Murina

článok uverejnený so súhlasom autora