Dnes na svojej tlačovej konferencii predstavil Štatistický úrad SR prvé výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Na Slovensku v súčasnosti žije 5.449.270 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov je 49 percent mužov a 51 percent žien. Vyplýva to z prvých základných výsledkov tohtoročného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.

Prvé výsledky sčítania si môžete pozrieť na stránke Štatistického úradu :  SOBD 2021

V januári by mal Štatistický úrad zverejniť ďalšie údaje, vrátane počtov obyvateľov hlásiacich sa k jednotlivým cirkvám na Slovensku.

Sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára. Prvýkrát vo svojej histórii bolo založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a bolo plne elektronické.

Zdroj: Štatistický úrad SR, teraz.sk