VEDENIE CIRKVI SA USILUJE O REPRESIE UŽ AJ VOČI NEMECKÉMU FARÁROVI

Nové vedenie ECAV sa bezprostredne po svojom nástupe pustilo do tvrdých represií voči farárom, ktorých cirkevné zbory sa v záujme zachovania čistoty cirkvi združili v Asociácii slobodných zborov ECAV na Slovensku. Ako ukazujú udalosti posledných dní, predsedníctvu ECAV už nestačia len postihy pre slovenských evanjelických farárov. Najnovšie plánujú svoje prenasledovanie rozšíriť aj za hranice.

Po tom, ako potrestali farárov, ktorých cirkevné zbory sú združené v Asociácii, vyhodením z postov v synodálnych výboroch, uznesením o odňatí kvalitatívneho príplatku a najnovšie aj hrozbou disciplinárneho stíhania, by sa podľa informácií, ktorými disponuje redakcia Evanjelického posla Spolku Tranovský, mal ich terčom stať evanjelický farár Martin Michaelis, predseda farárskeho zastúpenia v Združení evanjelických duchovných Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví (VELKD) v Nemecku. Tŕňom v oku súčasnému vedeniu ECAV na Slovensku sa stal preto, že na nedávnych slávnostných službách Božích v Merníku venoval prenasledovaným farárom, ktorých zbory sa stali členmi Asociácie slobodných zborov, finančný dar, pričom vysoko ocenil cieľ ASloZ, ukotvenej na Augsburskom vyznaní. Už počas tohtoročnej synody finančnú podporu prenasledovaným farárom rozhorčene vyčítal predseda synody Juraj Gáll, ktorého zaujímalo: „Koľko dostali a ako ich rozdelili?“ Zároveň žiadal predsedníctvo cirkvi, aby vyzvalo partnerskú cirkev v Nemecku, „aby nezasahovala do záležitostí ECAV takýmto spôsobom. Je to nedôstojné.“ Dlhoročné nadštandardné vzťahy, ktoré s nemeckými cirkvami budovali bývalí predstavitelia ECAV na Slovensku, predovšetkým biskup Miloš Klátik, počas predchádzajúcich rokov znamenali pre celú cirkev množstvo podpory – finančnej i duchovnej. Vďaka peniazom z Nemecka sa na Slovensku zrealizovalo niekoľko projektov, opravili sa cirkevné budovy, kostoly a pod. Po prvej blamáži, keď farár z východného Slovenska dovolil, aby peniaze z nemeckých fondov „pristáli“ na jeho účte, teraz hrozí vzájomným slovensko- nemeckým vzťahom ďalšie diplomatické ochladnutie – vďaka snahám súčasného predsedníctva cirkvi dosiahnuť trest pre M. Michaelisa za podporu pre prenasledovaných farárov.

Redakcia