Som evanjelik a. v. a so znepokojením sledujem dianie v našej cirkvi. Žiaľ, noviny Evanjelický posol sa mi dostali do rúk neskoro a len „vďaka“ nášmu farárovi J. Bunčákovi, ktorý pri odoberaní našej cirkevnej tlače upozorňoval pani v rade predo mnou, že Evanjelický posol nemá čítať, lebo sa tam nepíše pravda. Naschvál som porušil ten jeho výraz „lebo sa tam nepíše pravda“ – a pravda bolí! No pravda bolí len tých našich farárov a nezákonne zvolených biskupov a ich pomocníkov, ktorí bažia po výhodách, vysokých funkciách a majetku – a urobia všetko pre to, aby pravdu umlčali. Pripomína mi to päťdesiate roky, keď moji rodičia odoberali časopis Matica slovenská. Po nástupe komunistického režimu (totality!) sa časopis premenoval na Matičné čítanie, neskôr na Ľudové čítanie a potom… ostalo prázdno. Nepripomína vám to nič, moji bratia a sestry vo viere? Totalitný režim padol, máme demokraciu. Je to skutočne demokracia? Na predčasné voľby musel byť podľa zákona nejaký závažný dôvod – nebol. Naši bývalí predstavitelia mali právo pri voľbe nových biskupov byť na kandidátkach – neboli zaradení. Generálny dozorca mal mať protikandidáta – bol vyškrtnutý. To sú dostatočné dôvody na podanie žaloby na súd, aby súd rozhodol o zrušení volieb. To, že novozvolených biskupov pri inštalácii vysviacal biskup – bývalý agent Štátnej bezpečnosti – je vrchol arogancie nového vedenia. Tu si musím položiť rečnícku otázku – nemáme v súčasnom vedení našej cirkvi ďalších agentov Štátnej bezpečnosti? Lebo priebeh volieb a spôsob, ako sa vykonali, to moje podozrenie nevyvracia. Ďalším príkladom je ohlásená bomba pri inštalácii nových biskupov. Polícia musí zo zákona z každého ohrozeného objektu evakuovať ľudí do bezpečia, čo sa v tomto prípade nestalo, a celý objekt prehľadať. Musel tam byť agent ŠtB, ktorý záležitosť urovnal konštatovaním, že bomba tam nie je. Má to logiku, čo poviete? Inak by obyčajný smrteľník musel byť zadržaný pre šírenie poplašnej správy. Je škoda, že správa o hospodárení Reformaty vyšla v Evanjelickom posle až teraz. Nič nedokáže tak rozhádať rodinu ako peniaze a majetok, to určite „zaberie“. Tejto mamone podľahlo aj nové vedenie cirkvi – a také vedenie nepotrebujeme! Nebuďme ako biblický Tomáš a konečne uverme, že novozaložené hnutie – Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku – nevzniklo preto, aby našu cirkev rozložilo, ako to tvrdí nové vedenie cirkvi a niektorí farári. Vzniklo preto, aby v našej cirkvi konečne urobilo poriadok. Na konečné verdikty súdov sa čaká veľmi dlho, čas uteká, nové vedenie koná a chce umlčať Evanjelický posol. Bratia a sestry vo viere, konečne sa zobuďme a začnime konať. Dúfam, že väčšine z vás nie je ľahostajné, čo sa deje v našej cirkvi – a povedzme teda novému vedeniu: DOSŤ! TO STAČILO! Prihlásme sa do Asociácie slobodných zborov. Verím, že nás bude drvivá väčšina a spolu presadíme spravodlivé predčasné voľby. Ako môže naše nové vedenie šíriť evanjelium, keď ich činy sú v rozpore s učením nášho Pána? To my, bratia a sestry vo viere, sa máme riadiť podľa nich? Kto potom rozkladá našu cirkev? Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá – naše nové vedenie!

čitateľ EP z Trenčína

ilustračné foto: pixabay.com