Prinášame vám historickú prednášku o ECAV na Slovensku, ktorá odznela pri príležitosti osláv 100. výročia zriadenia Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, 6. apríla v CZ ECAV Poprad-Veľká.