Som jedna z tých, čo číta EP aj RL. V Reformačných listoch 20/2018 je v článku Čas vysvedčení veta: „Povedzte, prosím, svojim priateľom, že nádej žije. Na obnovu, na záchranu a na zodpovedný život v našej cirkvi, v ktorej si navzájom pomáhame a v ktorej sa navzájom podopierame, o Krista. To je cirkev.“

Moja odpoveď: Nepodopierame sa, bohužiaľ, hoc sme všetci evanjelici, delíme sa na tábor „helpistov a poslistov“, čo cirkvi vôbec neprospieva a je to na veľkú škodu.

Na druhej strane RL v článku Zákerná kriminalizácia, autor Daniel Mišina, v prvej vete píše: „Brat Ján Brozman je zo strany končiaceho predsedníctva cirkvi obviňovaný, že vraj kryje podvody v Reformate a bývalého konateľa Vladimíra Daniša, ktorý je údajne zlodej a podvodník.“

Pýtam sa: bolo niekedy v EP na p. Daniša napísané slovo zlodej a podvodník? Inteligencia a slušnosť redaktoriek EP takéto invektívy nepoužíva.

Na strane 6 je v rozhovore s p. Danišom uvedené: „Postupom času sa z umelo vytvorenej kauzy stala predvolebná kampaň generálneho dozorcu I. Lukáča.“

Pýtam sa, o akej umelej kauze píšete, keď sa klamalo v účtovníctve, na základe čoho bola štátu odvádzaná krátená daň, ktorá spolu s pokutou je približne 58-tisíc eur, čo bolo zistené daňovým úradom? Aj kontrola daňového úradu bola manipulovaná v neprospech p. Daniša?

Článku v RL „Čím chceš byť? Udavač!“ vôbec nerozumiem. Kto sú tí udavači, koho udávajú a komu?

Celé RL 20/2018 obhajujú a glorifikujú „Janka Brozmana“. Pýtam, sa, keď je pán Brozman taký verný vo viere a oddaný evanjelickej cirkvi, keď videl, ako jeho kontroverzná osobnosť rozdeľuje cirkev, prečo v záujem cirkvi neodstúpil? Neodstúpil, lebo mu nejde o cirkev, ale o kariéru. Je to karierista a ja mu neverím ani slovo. Ak by vo voľbách uspel (zásluhou východu), tak cirkev bude naďalej roztrieštená na dva tábory, čomu RL veľmi napomáhajú. Všetko, čo sa deje, raz zhodnotí história a pravda raz zvíťazí!

Meno a adresu autorky má redakcia EP k dispozícii.