Boh sám ma prišiel zachrániť,
by našiel, čo stratilo sa v hriechu.
Neznal som Ho, no sám sa dal znať,
že lásku má,… a je tu.

Narodil sa v biede, v chlade…
medzi nami, doprial svoj život.
Ten Pán, čo najväčší je,
maličkým sa stal, dieťaťom daným.

Od Boha, z Boha, Boh pre svet poslaný,
nech tma sa stratí, a svetlo žiari.
Oslavuj Pána,… otvor srdce, ústa, dlane,
načri z prameňa, čo tečie stále!

Oslavuj Pána,… teš sa tej zvesti, že Pána máš,
že vykúpený si!
Oslavuj Pána… keď deň ti je daný,
by miloval si… veď, si milovaný!

Ver Jemu, Jeho slova sa drž,
buď verný, pravdou plň svoju hruď.
Hľaď vpred a viď svoj cieľ,
v Pánovi raz  naveky spočinieš.

Príď, opäť, Pane Ježiši, zmocni sa ma,
nech Duch Tvoj ma vodí a zažína,
nech horí, čo horieť má,…
nech môj život – Tebe chválu vzdá.

Mgr. Marek Tomčík
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com