Vyslobodenie z otroctva smrti

Vyslobodenie z otroctva smrti

16. nedeľa po Svätej Trojici Vzdych: „On poslal svoje slovo a uzdravil ich a z ich hrobových jám ich vyslobodil. Nech ďakujú Hospodinu za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch; nech obetujú obete vďaky a rozhlasujú Jeho skutky s plesaním.“ Žalm 107, 20...
Modlitba činiteľov slova

Modlitba činiteľov slova

 5. nedeľa po Veľkej noci „Vzdych slovami žalmistu: Bože, Ty poznáš moju poblúdilosť a moje viny nie sú skryté pred Tebou. Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou.“ Ef 3,14-21...