V horúcom lete roku 1989 generálny tajomník KSČ Miloš Jakeš na straníckej schôdzi priznal, že ako komunista sa cíti byť izolovaný v našej spoločnosti ako kôl v plote. Jeho povestný prejav z Červeného Hrádku, ktorý predznamenával rýchly koniec totalitného režimu, sa šíril medzi ľuďmi na tajných nahrávkach, ale v oficiálnej tlači nebolo ani stopy po tom, že v Československu sa niečo deje… Keď listujete vtedajšou tlačou, alebo pozeráte správy z onej doby – vidíte falošnú idylku. Niečo mi tá „znormalizovaná idylka“ pripomenula – snahu dnešného vedenia ECAV zhrnúť mediálne nepríjemné správy pod koberec a vytvoriť slaboduchú ilúziu raja na zemi – i keď je verejne známe, že jadro je prehnité. V „znormalizovanom“ Posle som nezachytil ani jeden pokus o objektívne posúdenie reality, ktorá sužuje našu cirkev. A tak ako Rudé právo 18. 11. 1989 nespomína vôbec nič „nekalé“ a prináša správy o repnej kampani a z tretej futbalovej ligy, tak aj dnešný Evanjelický posol spod Tatier zas ignoruje všetky kauzy, dokazujúce zlyhanie súčasného vedenia a píše o zborovom dni v Čabradskom Vrbovku… Jediná zmienka o tom, že sa v ECAV hádam aj niečo deje, je poznámka generálneho biskupa hneď v prvom úvodníku „svojho“ Posla, keď zhrnie celú problematiku a prosí svojich čitateľov slovami: „Dovoľte mi k týmto veciam sa viac nevyjadrovať…“ To je naozaj veľmi pohodlné, ale doteraz je to naozaj všetko, čo Bachletovej bezduchý chuchvalec slov zverejnil o „tých veciach“. Naozaj nevyjadrovanie sa ku kľúčovým otázkam dnešného stavu cirkvi čitateľom Posla z Tranoscia stačí? Nuž asi nie, keďže počuť šumy o tom, že znormalizovaný Posol nesplnil očakávania svojich zadávateľov o počte predplatiteľov… Ako ukázal i pád totality, všetci ľudia v princípe nie sú hlúpi… Dojem historického normalizačného „deja vu“, ktoré sa nás zmocňuje pri listovaní oficiálnej tlače ECAV, sa ešte prehĺbi, keď si uvedomíme, od koho tridsať rokov po Novembri 1989 prijímalo nové vedenie ECAV svoje požehnanie a skutočnosť, že dnešní predstavitelia cirkevnej opozície sú pod podobným tlakom ako disidenti pred rokom ´89. Až by sa človeku zdalo, že v našej cirkvi za tridsať rokov nenastal vôbec žiaden mentálny posun. Ale na rozdiel od Jakešovej éry má dnes každý legálnu možnosť siahnuť po informačnej alternatíve. Držíte ju práve v rukách a tí, čo siahajú na našu slobodu, zostanú napokon sami ako Jakešov povestný „kôl v plote“. Nádej majme teda v tom, že predsa existujú ľudia, ktorí napriek nepríjemnostiam pravdu hľadajú a žijú podľa Kristovho príkazu – „Poznajte pravdu a tá vás oslobodí…“

Ján Ľachký

ilustračné foto: unsplash.com

 

ilustračné foto: