Ak by som mal pomenovať na Slovensku iba jeden priestor ako typicky mestský, bola by to časť bratislavského Starého Mesta, nachádzajúca sa v trojuholníku medzi ulicami Palisády a Staromestská a Hradným vrchom. Mám to tam veľmi rád. Jej genius loci tvoria takmer výlučne miestni. V uvedenom priestore nie sú takmer žiadni turisti. Je tu veľa drobných živností, ktoré zodpovedajú potrebám miestnych. Miestni sú väčšinou vzdelaní, rozhľadení mešťania. Azda hlavne preto tu je jedinečná koncentrácia „ostrovov pozitívnej deviácie“ vo forme takých inštitúcií ako Instituto Cervantes, Goethe-Institut, Balassiho inštitút, jedinečná kaviareň Next Apachi alebo kníhkupectvá Artforum a neďaleká Veda. Do Vianoc medzi tieto ostrovy patrilo aj kníhkupectvo Reformata. Skromný stánok ducha na Palisádach, s milou obsluhou a policami plnými kníh, aké v nákupných centrách nekúpite: tituly nielen z teológie a dejín, ale spoločenských vied všeobecne, to najlepšie, čo vychádzalo v slovenských a českých vydavateľstvách. Po dlhých rokoch ho ako súčasť svojho prostredia začali vnímať aj takí susedia, ktorí nie sú evanjelikmi, a nemožno ich nazvať ani intelektuálmi. Vždy, keď som stade vyšiel, som mal pokojnejšiu a pokornejšiu náladu, ako keď som tam vošiel. Tiché kráľovstvo kníh, nutkanie premýšľať o svete okolo nás, a hľadanie odpovedí na všakovaké otázky bolo balzamom na dušu. Žiaľ, názov Reformata je evanjelickej verejnosti známejší v súvislosti s netransparentným účtovníctvom a daňovými pokutami ako v súvislosti s týmto kníhkupectvom. A tak to už ostane asi navždy. Vedenie firmy Reformata, ktorej jediným spoločníkom je naša generálna cirkev, sa rozhodlo toto kníhkupectvo zlikvidovať. Vraj pre nedostatok peňazí. Nuž, staronoví správcovia Reformaty dobre vedia, že dnes by im netieklo do topánok, keby počas svojho prvého pôsobenia nedopustili stav, ktorý viedol k spomínaným pokutám. Takže ak dnes vedenie generálnej cirkvi hovorí o nedostatku peňazí, má nás za úplných hlupákov. Namiesto vyvodenia osobnej zodpovednosti za uvedenú pokutu likviduje to jediné, čo Reformate robilo pozitívny imidž. Barbari tiahnu Európou. Presnejšie, našou milovanou cirkvou.

Svetozár Gavora