Pod pojmom Stratený raj teraz nemyslíme úchvatný básnický epos Johna Miltona „Paradise lost“ z roku 1667, ktorý vykladal biblické deje v duchu anglického puritanizmu. Myslíme tým nostalgickú atmosféru, ktorú okolo rajskej záhrady vytvárajú niektoré liberálne kruhy tým, že raj prerábajú na svoj obraz. My si potom po dočítaní komentára tiež radšej zaspomíname na časy, keď veci mali svoje miesto a ľudia nevymýšľali daromnosti. Pred pár týždňami priniesli tlačové agentúry správu, ktorá šokovala celý náboženský i kultúrny svet. Ak už tušíte, že podobné správy v poslednej dobe prichádzajú zo severu Európy, ste blízko, zo Švédska. Sú šokovaní kresťania a umelci ale taktiež i židia a moslimovia, pre ktorých bolo zhanobené posvätné miesto. Tamojšia evanjelická cirkev je už smutne preslávená lesbickou biskupkou, ako i odstraňovaním kresťanských symbolov z kostolov. Z jej prostredia vzišlo dokonca odporúčanie, aby ani ľudia nenosili kresťanské atribúty na svojom odeve, napríklad krížiky, ako prejav solidarity počas migračnej krízy. Švédska cirkev prišla s ďalšou novinkou, nechala nainštalovať v národnej gotickej katedrále v Malmö škandalózny oltárny obraz. Zobrazuje novodobý pohľad, presnejšie paródiu na rajskú záhradu. Možno na ňom vidieť pod stromom poznania dve skupinky nahých ľudí všetkých možných rás z celého sveta pri erotických hrách. Adama reprezentuje láskajúca sa dvojica belocha s černochom a Evu zas lesbická skupina roztopašných žien, hada reprezentuje transvestita… Miestna farárka obraz, uvedený v prvú adventnú nedeľu, obhajuje s tým, že „cirkev potrebuje obrazy, ktoré sú viac otvorené integrácii.“ Mimochodom, autorkou tohto paškvilu je tiež žena, ako inak, lesbicky orientovaná. Povedali by ste – to snáď už nie je možné. Ale je. To by nebolo Švédsko, aby neposunulo hranice tolerancie ešte ďalej. Celá udalosť má dohru, ktorá umocňuje nevkus a absurditu na druhú. Asi o týždeň bol obraz odstránený. Poviete si – zdravý rozum predsa zvíťazil. Ale ste vedľa. Obraz nebol stiahnutý kvôli odporu veriacich, ale vďaka pohoršeniu transsexuálnej komunity. Muži prezlečení či preoperovaní za ženu (alebo naopak) napadli myšlienku, že by trans-osoba v rajskej záhrade mala reprezentovať hada. Had je totiž symbolom zla a úlisnosti a hriechu a to by trans-ľudí diskriminovalo. Švédska cirkev pritakáva, priznáva si vinu a zdôrazňuje že odstránením obrazu nemá nič proti hodnotám LGBT, práve naopak. Na novej verzii raja už umelkyňa pracuje, tentokrát už bude korektne bez hada… Všimli ste si na tomto príbehu ešte niečo? Nevystupuje v ňom ani jeden muž. Muži, kde ste? Akosi ste sa vytratili a pozabudli, že vám skrze Adama dal Hospodin úlohu raj obrábať a chrániť. Pre nás z tohto príbehu vychádza poučenie – nie všetko moderné, slniečkové, feministické a liberálne je rajské, i keď sa to tak tvári. Priam počujeme, ako liberalizmus klope už aj na bránu našej cirkvi. Už je veľmi blízko. Otvoríme mu?

Ján Ľachký

 

ilustračné foto: www.ucl.ac.uk