Boh má ťa rád

 Keď Boh má ťa rád, nerieš márnivosti.
V Jeho slove, v pravde, dušu si uhostí.

Keď Boh má ťa rád, nermúť sa viac než treba.
Veď On vie o tebe, dá ti zdravia, chleba.

Keď Boh má ťa rád, neboj sa radovať.
On vždy ťa poteší a povie: Mám ťa rád.

Keď Boh má ťa rád, neodhoď tú krásu,
čo v Kristovi dáva ti pre tvoju večnú spásu.

Keď Boh má ťa rád, uč sa vždy v láske žiť.
On láskou je a Ním svet musí sa prerodiť.

Keď Boh má ťa rád, nič uškodiť nemôže.
On všetko zlo s ľahkosťou zaiste premôže.

Keď Boh má ťa rád, aj noc sa v ráno zmení.
To, čo si On praje, len z dobra pramení.

Keď Boh má ťa rád, ľúb Ho aj ty smelo,
v Kristových šľapajach nasleduj Ho vrelo.

Keď Boh má ťa rád, viera dôjde cieľa.
V nebesiach uvidíš svojho Spasiteľa.

Keď Boh má ťa rád, poradí ti stále,
ako tu pekne žiť k Božej večnej sláve.

Keď Boh má ťa rád, nebesá jasajú,
že Boh v tebe žije, anjeli plesajú.

Keď Boh má ťa rád, slov veľa netreba.
Spokojný, sýty si z nebeského chleba.

Keď Boh má ťa rád, čo ešte viacej priať?
Len a len s láskou vo viere vytrvať.

Ľubomíra Mervartová

ilustračné foto: unsplash.com