Odstraňovanie nepohodlných ľudí z funkcií a postov v cirkvi pokračuje aj po novom roku. Tentoraz k čistkám došlo vo vydavateľstve Tranoscius, konkrétne v redakčnej rade mesačníka Cirkevné listy.

Predstavenstvo vydavateľstva ešte v decembri rozhodlo, že z redakčnej rady odvolá dve evanjelické farárky – Annu Debnárovú a Ľubomíru Mervartovú. Dôvody ich odvolania však vedenie Tranoscia nijako nevysvetlilo. Pod vylúčenie sa zrejme podpísala skutočnosť, že A. Debnárová sa podieľala na tvorbe zbierky zamyslení Smieť žiť pre Krista, ktorej vydanie vedenie cirkvi nie je „po chuti“, a Ľubomíra Mervartová je manželkou J. Mervarta, predsedu Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorá zastáva dodržiavanie vieroučných a mravných zásad v cirkvi. S tým sa aktuálne vedenie cirkvi nestotožňuje, a preto voči nej vedie mocenský boj. List s oznámením o tom, že v redakčnej rade z rozhodnutia predstavenstva skončili, im bol zaslaný v polovici januára s podpisom nového riaditeľa spoločnosti Richarda Cedza. V redakčnej rade zároveň naďalej ostávajú pôsobiť Erika Valková-Krišťáková ako zástupkyňa šéfredaktora a členovia Simona Kapitáňová a Jaroslav Uhel, ktorí pracovali aj v pôvodnej zostave.

Redakcia

ilustračné foto: googlemaps.com