Doba, ktorú žijeme, je plná sklamaní. Šokuje nás napríklad, ako bolo skorumpované súdnictvo, prokuratúra, čo všetko teraz vychádza najavo. Fakty svedčia o tom, že to je realita. Viacerí sudcovia sa priznali k nekalým skutkom a spolupracujú s políciou. Teraz ma doslova šokoval článok v košickom týždenníku Košice: dnes (číslo 02/2021 z 15. januára 2021) na www.kosicednes.sk, v ktorom predseda Súdnej rady Ján Mazák hovorí: „Bezúhonní sudcovia mlčali, aj keď vedeli o korumpovaní, úplatkoch a iných nekalých praktikách.“ A podľa neho sa to všetko ešte nekončí, špiny je viacej… Šokovala ma demoralizácia, ktorá na Slovensku vládne. Bezúhonní sudcovia mlčali, aj keď tušili… A to je hrozné. Uvedomujeme si, koľko rozsudkov bolo kúpených, ako bola krivená pravda? Aké krivdy v spoločnosti boli spáchané? A to všetko preto, že bezúhonní mlčali… Dovolili, aby zlo prekvitalo.

V cirkvi je to isté. Diali sa podvody, klamstvá, hrubé zneužívanie a nezákonný rozpredaj cirkevného majetku a „bezúhonný“ predošlý biskup VD, ako aj terajší biskupi mlčali a mlčia spolu so svojimi seniormi a prisluhovačmi. Koľko škôd sa napáchalo, koľko krívd to spôsobilo, aké hrozné ovocie hriechu to donieslo? Vážení bezúhonní mlčiaci bratia, hovorím vám úplne otvorene. Ste v plnom rozsahu spoluzodpovední za tento hriech. Neodkryli ste to, minimálne mlčaním ste spolutvorcami zla. Uvedomte si to. Náš duchovný stav prepadol na celej čiare.

Prekvapujúco a bolestne sa ma dotkol fakt, že vedenie ECAV údajne schválilo finančnú čiastku cca 15 000 € na propagáciu ECAV s výzvou pri blížiacom sa sčítaní ľudu. Ide totiž o to, aby sa čím viac ľudí k ECAV prihlásilo, aby finančná čiastka zo štátu pre cirkev v najbližších rokoch bola čo najväčšia. Vyznieva mi to takto. Vážení, prihláste sa k cirkvi, lebo my potrebujeme peniaze. To je poriadna úbohosť platiť reklamu, aby sa evanjelici hlásili k svojej cirkvi! To, čo cirkev zanedbala a pokazila za posledné roky, reklama a financie nenapravia! Veď je to urážka! Bratia, kde na to chodíte? Prepáčte, ASloZ jasne povedala svoje stanovisko: Sme členmi ECAV! Ja dodávam Vážení, do ECAV je pozývaný každý. Je tu na to, aby nám ukazovala zmysel života, aby sme v nej pracovali, žili a aj cez ňu slúžili svojim bratom, svojmu národu. Aby bola svetlom a soľou. Aby viedla ľudí k pravde.

Uvediem jeden veľmi pozitívny príklad. Bol som veľmi milo prekvapený a povzbudený, keď médiá priniesli správu o tom, že niektorí katolícki farári (o našich neviem, verím, že sa nájdu) sa rozhodli ísť pomáhať do preplnených nemocníc k pacientom chorým na Covid-19. Moja veľká úcta!!! Konečne krásny čin! Veľká vďaka za krásny príklad služby! Viem, že každý duchovný tam nemôže ísť (napr. vzhľadom na svoj zdravotný stav, vek a pod.), ale určite sa dá slúžiť Božej veci aj ináč. Tento krok statočných duchovných ma hlboko dojal a poznám aj veľmi dobré odozvy na túto prácu. Sláva statočným. Oni veľmi dobre pochopili, že cirkev má slúžiť, je tu pre človeka, a nie na zdieranie ľudí. Sme na vás hrdí!

Zakončím biblickým príkladom. Apoštol Pavel zažil stroskotanie lode (Sk 27). Keď posádka lode strácala nádej, Pavel povedal: „Buďte dobrej mysle…“ ďalšími krokmi ukázal, že Bohu verí. Vzal chlieb, jedol a ponúkal aj ostatných. V beznádeji dal nádej, mal vieru, a tá ich zachránila. A to je poslanie nás všetkých ─ aj duchovných. Sláva statočným!

Imrich Lukáč

ilustračné foto: pixabay.com
uverejnené so súhlasom autora