Bývalý konateľ spoločnosti Reformata, s. r. o., ktorá spravuje cirkevný majetok, je podľa informácií Lutherusu späť. Informácie z viacerých zdrojov naznačujú, že Reformata opäť zamestnala Vladimíra Daniša. Druh pracovného pomeru nie je známy. Kompetentní však v tejto otázke mlčia.

Daniš viedol Reformatu niekoľko rokov ako konateľ. Počas jeho pôsobenia v spoločnosti došlo k viacerým podozrivým transakciám a predovšetkým k nehospodárnemu nakladaniu s majetkom cirkvi. Najvypuklejším problémom, ktorý stál našu cirkev cez 70-tisíc eur, bol výsledok daňovej kontroly, ktorá konštatovala pochybenia a vyrubila cirkvi obrovskú pokutu. Daniš – a jeho sestra ako niekdajšia účtovníčka Reformaty – dlhé roky odmietali vydať svojim nástupcom elektronickú verziu účtovníctva, čo bolo i predmetom súdneho sporu. Nové vedenie cirkvi – namiesto toho, aby doriešilo resty Reformaty z minulosti, odvolalo nového konateľa Štefana Sabola z funkcie. Bol to pritom práve Š. Sabol, ktorý postupne dával do poriadku chaotické a neprehľadné účtovníctvo tejto firmy, hľadal možnosti riešenia nevýhodných zmlúv pre cirkev a poukazoval na prešľapy bývalých konateľov. Za snahu o transparentné pomenovanie situácie však musel zaplatiť stratou funkcie i zamestnania. Generálny biskup Ivan Eľko sa mal na predvianočnej kapustnici pre zamestnancov generálneho biskupského úradu, ktorej sa zúčastnil i V. Daniš, vyjadriť, že Daniš má aktuálne v Reformate zmluvu na dobu určitú – buď do konca januára, alebo februára tohto roku. Potom sa vraj „uvidí“… Ako pravdepodobná sa javí verzia, že sa čaká na uzavretie súdneho sporu, v ktorom Daniš žaloval Reformatu. Časovo to vychádza práve na koniec januára – a keďže V. Daniš má zjavne podporu súčasného vedenia cirkvi, je možné, že po súdnom verdikte opäť dostane od cirkvi príležitosť stať sa konateľom Reformaty. Teraz sú tí istí ľudia na oboch stranách sporu, keďže odvolali aj právneho zástupcu Mojžiša, ktorý obhajoval cirkev v spore s Danišom. Následne si vybrali vlastného právneho zástupcu, ktorý má podľa všetkého napomôcť tomu, aby cirkev spor s Danišom prehrala. Vedenie cirkvi v súvislosti s touto témou zaryto mlčí. Týždenník Lutherus sa generálneho biskupa Ivana Eľka i generálneho dozorcu Jána Brozmana opýtal, či je pravdou, že V. Daniš je opäť zamestnaný v Reformate. Nevyjadrili sa. Redakcia bude preto pozorne sledovať dianie po súdnom pojednávaní a zaujímať sa o to, či cirkev otvorí dvere pre jeho definitívny návrat do Reformaty, s. r. o.

Redakcia