Neviem, či sa vám už podarilo stretnúť anjela. Nemyslím na obraze v chráme alebo inde, ani u jarmočného predajcu, ktorý vám ponúkne toho „vášho“ ako amulet na ochranu od všetkého zlého. S takýmito akoby sa roztrhlo vrece. Pozerajú na vás odvšadiaľ. U tých jarmočných si môžete vybrať svojho ochrancu podľa narodenia či podľa neduhu, ktorý vás trápi. Jochiel, Chamuel, Uriel, Metatron či kopec ďalších je na výber u mystikov dnešnej doby. Nemám na mysli anjelov drevených, porcelánových alebo mystických. Aj Biblia spomína anjelov, ale veľa o nich nehovorí, nie sú jej samostatnou témou. No z Biblie vieme aspoň to, že boli stvorení pred človekom (Job 38, 4 – 7), sú o niečo lepší ako ľudia (Ž 8, 6), je ich veľa (Ž 68, 18; Hebr 12, 22; Ap 5, 11; Mt 24, 31), slúžia ľuďom (Hebr 1, 14), ochraňujú ľudí (Ž 34, 8) a slúžili Ježišovi (Mt 4, 11; Mk 1, 13; L 22, 43). Anjelmi sa zaoberá celá teologická veda angeológia. No ja mám na mysli, či sa vám podarilo stretnúť anjela reálneho, ktorého vám zošle samotné nebo v tej pravej chvíli. Ja som mal v živote šťastie a do života mi ich vstúpilo až niekoľko. Niekedy viete hneď, že je to posol z neba, inokedy to chvíľu trvá, kým pochopíte, s kým máte dočinenia. Prepáčte, som trocha patetický, ale práve v tomto týždni sme odprevadili z tejto časnosti jedného takéhoto anjela. Pred dvadsiatimi rokmi som prišiel na svoje kňazské pôsobisko do starej, vyše tristoročnej fary. Aj táto sestra mala o mňa starosť, aby som nebol vo vzdialenom mieste sám. Jej starostlivosť nebola zištná, ktorá by čakala protihodnotu, ale prirodzene spontánna až anjelská. Ak ste sa s takýmto anjelom stretli alebo ich máte niekoľko, nezabudnite za nich ďakovať a možno im to aj povedať. Samozrejme, anjeli vďaku nepotrebujú, tak možno prosme za nich a chráňme ich, aby im tento svet nepolámal krídla, lebo to by už nemohli priletieť na pomoc. A ak takýchto anjelov nevidíme, možno sa stačí lepšie rozhliadnuť. Ja práve vidím anjela, ktorý je ochotný pomôcť v každej chvíli napriek tomu, že má sám svoju rodinu a nezaopatrené deti, namáhavú prácu na ťažkom nemocničnom oddelení, je ochotný, či presnejšie ochotná, poskytnúť pomoc s injekciou, infúziou či zaopatrením nemocného. Napriek tomu, že ju doma čakajú deti a manžel, alebo je práve po celodennej službe. Vďaka za všetkých dobrých anjelov, lebo anjelov ma aj ten Zlý. Ale o tom vie asi tiež každý, lebo ich stretávame zrejme častejšie. Takže vám prajem čo najviac dobrých anjelov a aj to, aby ste aj vy sami boli pre svoje okolie bohumilým nebeským poslom.

Ľubomír Turčan
bývalý riaditeľ vydavateľstva Tranoscius

 

ilustračné foto: unsplash.com