BRATISLAVA – Predseda Slovenskej evanjelickej jednoty, emeritný generálny dozorca Ján Holčík otvoreným listom, adresovaným predsedovi Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu Jánovi Bunčákovi, protestuje za nové voľby v cirkvi.

„Ako spoluiniciátor Výzvy k transparentným voľbám v ECAV, obraciam sa na Vás v mene členov ECAV na Slovensku, ktorí tento dokument podporili svojimi podpismi. Aj napriek neetickej nenávistnej kampani proti tomuto dokumentu, Výzvu podpísalo takmer 7 000 veriacich, ktorí verejne deklarovali, že im ani s odstupom času nie sú ľahostajné nedemokratické spôsoby, aplikované pri výbere kandidátov na vedúce posty v ECAV na Slovensku. Postup, ktorý vo výbere kandidátov uplatnila volebná komisia, zložená z členov predsedníctiev seniorátov, nebol v súlade s obsahom nielen príslušných cirkevnoprávnych predpisov týkajúcich sa volieb, ale ani s najzákladnejšími a všeobecne uznávanými princípmi morálky a etiky! Ničím nepodložené, resp. naopak nepochopiteľne ignorované zásadné fakty pri posudzovaní predpokladov jednotlivých kandidátov na funkcie biskupa resp. dozorcov si všimla aj evanjelická verejnosť, ktorá transparentnými spôsobmi dávala opakovane najavo svoju nespokojnosť. Počínanie členov kandidačnej porady, v ktorej bolo zastúpené naše duchovenstvo a neordinovaní, vykazuje znaky vážneho morálneho zlyhania. Na základe absentujúcich resp. naopak ničím nepodložených informácii vyradili kandidátov ktorí splnili cirkevné kritériá pre voľbu, naopak nepochopiteľne odsúhlasili kandidáta ktorý nespĺňal tieto kritéria. Veriaci, ktorí sa aktívne zapájajú do práce v cirkevných zboroch sú vážne znepokojení a znechutení z neférového „boja“ o moc v cirkvi. Dozorcovia a seniori, ktorí na vzniku tejto situácie participovali, tým spôsobili vážne škody na imidži ECAV na Slovensku a to aj vo vnímaní slovenskej verejnosti, ktorá voľby prostredníctvom médií sledovala. V nejednom cirkevnom zbore sa rozpory okolo volieb poľutovaniahodne premietli do ochladnutia ba až do rozhodnutia mnohých členov vystúpiť z cirkvi, a tak zintenzívniť dlhodobý trend úbytku členov cirkvi,“ napísal Ján Holčík.

V otvorenom liste požiadal predsedu Dištriktuálneho súdu ZD Jána Bunčáka, aby k oficiálnym protestom, ktoré boli súdu doručené, pridal aj podpisové hárky z Výzvy k transparentným voľbám v ECAV s takmer 7-tisíc podpismi evanjelikov a. v. na Slovensku.

Redakcia EP
foto sme