OTVORENÝ LIST PREDSEDNÍCTVU A GENERÁLNEMU PRESBYTERSTVU ECAV

„Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva bez trestu.“ (Nahum 1, 3)

Súčasná situácia stále sa prehlbujúcich zlých vzťahov v ECAV už dosahuje vrchol. Delenie na spravodlivých a „vyvolených“, doložené voľbami do orgánov ECAV na Slovensku, a všetkých tých „zlých“, ktorí majú iný názor a volajú po dialógu, rešpekte inej mienky a slobode prejavu, je zlým obrazom našej historickej cirkvi. Deje sa tak práve v čase, keď si pripomíname historické 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá opäť priniesla do našej spoločnosti slobodu. Aj v možnosti vyznávania náboženstva ale tiež slobodu slova a vyslovenie názoru. Evanjelická cirkev na Slovensku bola v minulosti príkladom pre slovenskú spoločnosť a navonok bola silná pre svoju jednotu. Aj preto boli jej príslušníci významnými činiteľmi slovenského národa a spoločnosti. Kde sme ale dnes? Vlastnou vinou – škriepkami, nerešpektovaním zásadných demokratických, etických, kresťanských hodnôt a evanjelických princípov povážlivo upadáme. Ako najrýchlejšie starnúca cirkev na Slovensku sa pomaly vytrácame zo slovenskej spoločnosti. Ak sa teraz, keď je na pomyselnom hodinovom ciferníku o päť minút dvanásť, nespamätáme a nebudeme naše problémy riešiť v duchu kresťanského porozumenia, môžeme byť zakrátko malou, bezvýznamnou menšinovou cirkvou či spoločenstvom. To nám môže potvrdiť i blížiace sa celoštátne sčítanie ľudu v roku 2021. Ale to bude už neskoro. Preto – hľadajme tie najlepšie východiská! Nech je aj tento biblický text pre nás mementom. Len Božia láska môže zlepšiť naše zlé vzťahy a priniesť odpustenie. „Zákopová vojna“ vedenia ECAV a odmietanie dialógu je cestou do pekla a bude ešte viac prehlbovať súčasnú krízu, ktorá je zlou vizitkou pre nás i pre slovenskú spoločnosť. Aj verejnosť už registruje: strácame nielen členov ale i históriou ECAV nadobudnutý kredit slušných a demokraticky zmýšľajúcich ľudí. Chceme to?

Ján Holčík,  
predseda SEJ o. z. a bývalý generálny dozorca ECAV  

ilustračné foto: unsplash.com