Spamätajme sa!

Spamätajme sa!

OTVORENÝ LIST PREDSEDNÍCTVU A GENERÁLNEMU PRESBYTERSTVU ECAV „Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva bez trestu.“ (Nahum 1, 3) Súčasná situácia stále sa prehlbujúcich zlých vzťahov v ECAV už dosahuje vrchol. Delenie na spravodlivých a „vyvolených“,...
Prečo?

Prečo?

Súčasný stav ECAV – stagnácia a úpadok Mojím príspevkom chcem vyvolať a iniciovať verejnú diskusiu o tom, kde sme a čo chceme urobiť, aby ECAV na Slovensku opäť zaujala svoje postavenie v slovenskej spoločnosti. V prvom rade treba sebakriticky analyzovať uplynulé...