Pozeráme sa na Krista na kríži. Viac ako inokedy nás dnes zasahujú slová o Jeho utrpení. Vráťme sa na chvíľu pozorne k textu Pašií a odpovedzme si na otázku: Kto boli tí ľudia, ktorí sa snažili Ježiša pripraviť o život? Odpoveď je jednoduchá: Boli to farizeji, učitelia zákona, veľkňazi… Áno, odpoveď je jednoduchá, poznajú ju už malé deti. Ale skúsme sa zamyslieť, kto skutočne títo ľudia boli.
Farizeji, učitelia zákona, veľkňazi – tí všetci patrili k náboženskej elite židovského národa. Niekde v sebe máme zakódované, že to boli zlí ľudia, ktovie akí, a vo svojej fantázii si vykresľujeme, že zrejme mali blízko k zločincom. Ale bojíme sa priznať, že ľudia, ktorí pribili Ježiša na kríž, boli ľudia veriaci – dokonca oni o sebe tvrdili, že sú „naozaj veriaci“, „praktizujúci“ vieru. Napriek tomu týmto veriacim ľuďom Boh prekĺzol medzi prstami a oni Ho pribili na kríž. Pašie nám ukazujú, že je možné o sebe tvrdiť, že som hlboko veriaci človek, a napriek tomu Boh iba prejde okolo mňa, v skutočnosti sa s Ním nestretnem, a ešte Ho môžem usmrtiť.
Ak nebudeme hľadať skutočného Boha, ale sa uzavrieme do náboženských rituálov a praktík, ktoré budeme s veľkým nasadením vykonávať, aj nám sa môže stať, že dopadneme ako farizeji – so skutočným Bohom sa nikdy nestretneme, a ešte Ho môžeme pre druhých usmrtiť.
Ak sa v kostole modlíme množstvo modlitieb, ale potom sme z toho všetkého unavení a doma sme protivní na svojich najbližších, potom aj my zabíjame Božiu lásku, ktorú sme mohli v modlitbe zakúsiť. Ak budeme k presadzovaniu svojich plánov v živote používať lož, potom nie sme skutočne veriaci a naša zbožnosť je falošná. Skutočnému stretnutiu s milosrdným Bohom sa tak úspešne vyhneme. Ľudia, ktorí sa usilovali o usmrtenie Ježiša – a nakoniec sa im to podarilo – títo ľudia boli presvedčení o tom, že sú ozajstní veriaci.
Ľudia, ktorí za každú cenu chceli Ježiša zniesť zo sveta, patrili medzi náboženskú elitu židovského národa. A pritom skutočný Boh prešiel okolo nich a oni si to nevšimli. Dokonca Ho usmrtili. Ak sa to stalo im, nerobme si ilúzie, že nám sa to stať nemôže…

PM

ilustračné foto: unsplash.com