Ad: Anonymné oznámenie o bombovom útoku počas inštalácie vo Zvolene

Božie slovo hovorí: „Po ovocí ich poznáme.“ Myslí sa tu aj na pravých a falošných prorokov. Jedni aj druhí prorokujú, ale keď sa proroctvo vyplní, dá sa rozlíšiť, ktorý prorok bol od Hospodina, a ktorý falošný. Ľahko sa prorokuje ústami, ale až výsledok ukáže, kto neklamal. Mnohé veci sa ťažko dokazujú, ale aj priebežný výsledok môže do mnohých nejasností prinášať svetlo.

Vyvíjal aktivity proti zverejneniu mien vo zväzkoch
Už v utorok pred inštaláciou prišlo anonymné oznámenie o bombe, ktorá podľa neho mala byť nastražená v sobotu 2. marca 2019 počas inštalácie v kostole vo Zvolene. Nedáva to zmysel. Ak by niekto naozaj chcel odpáliť bombu v kostole počas inštalácie, neprezradí to a neoznámi v utorok. Cieľom celej teroristickej akcie nemohlo byť odpálenie bomby.
Čo teda?
Spomínam si veľmi živo na priebeh synody ECAV v júni 2005 v Liptovskom Jáne. Rok 2005 bol rokom, keď Ústav pamäti národa začal zverejňovať mená agentov ŠtB. Najprv bol zverejnený východ Slovenska a za krátky čas mala byť zverejnená aj druhá časť mien. Vtedajší generálny biskup J. Filo začal vyvíjať aktivitu proti zverejneniu týchto mien. Argumentoval prezumpciou neviny, tým, aká bola ŠtB zlá. Jedným slovom ochranca ľudských práv. Na otázky, či aj on je agentom ŠtB verejne tvrdil, že nie. O niekoľko dní bolo v tlači zverejnené, že klamal pred celým Slovenskom a skrýval sa za prezumpciu neviny.
Vyzval som ho, aby odstúpil, nepoškodzoval dobré meno cirkvi a vrátil dôveryhodnosť ECAV, ktorá mala na svojom čele agenta ŠtB z presvedčenia (tak je zapísané v jeho 211-stránkovom spise, sú tam aj sumy, ktoré mal dostávať za svoje služby).
Na spomenutej synode sme žiadali jeho odstúpenie a riešenie problematiky duchovných, ktorí boli agentmi ŠtB, biskupov, seniorov a kňazov. Neuspeli sme. Na tejto synode bol aj rozvinutý transparent, ktorý hovoril o ECAV a ŠtB. Už na túto synodu si vtedajšie vedenie zabezpečilo súkromnú bezpečnostnú službu a spomínam si, ako násilím vyvádzali z rokovacej sály môjho kolegu, ktorý nechcel ísť von a kŕčovito sa držal radiátora. Ušlo sa mu aj niekoľko úderov.

Spravodajská hra nového vedenia
Pred inštaláciou v marci tohto roka niektorí zisťovali, či Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku chystá nejaký protest na inštalácii. Niekto mal strach. Cítil sa veľmi zraniteľný pred niekoľkými kamerami v priamom prenose. Čo keď niekoľkí sympatizanti Asociácie počas inštalácie priamo pred kamerami rozvinú transparent s protestným nápisom, napríklad: Dosť bolo Štb!“; „Štb ECAV požehnanie neprinesie“; „Antikrist preč z chrámu!“?
Bolo potrebné zabezpečiť priestor inštalácie. Spravodajská hra sa začína…
Do kostola sa napokon dostali len preverení. Niekomu odľahlo. Okrem iného si pri tejto príležitosti dovolím spomenúť hosťa synody 2005 v Liptovskom Jáne – šéfa rozviedky komunistickej ŠtB JUDr. Viliama Ciklaminiho, ktorý prišiel obhajovať agenta ŠtB Júliusa Fila. Kde si títo dvaja vytvorili takýto dôverný vzťah? S akým poslaním navštívil v čase intifády agent s krycím menom Julo, vo vtedajšej dobe funkcionár Svetového luteránskeho zväzu, jedného z najväčších svetových teroristov Jasira Arafata? Priniesol mu ponuku kresťanskej literatúry?
A čo terajší generálny dozorca, vojak socialistickej armády, nebral nejaké lekcie z diverznej činnosti v UDH? Ja sa len pýtam. Otázok je veľa.
Ak ste pozorne sledovali úvod príhovoru spoluinštalujúceho agenta, obsah toho príhovoru sa skoro úplne zhodoval s úvodom tzv. pastierskeho listu. Prepojenie súčasného zboru biskupov na agenta ŠtB je očividné. Chvíľami som mal dojem, že režíruje celé podujatie. Súčasné vedenie nás po 12 rokoch, biblicky povedané, priviedlo k vybielenému hrobu.
Božie slovo však hovorí, že zlý strom nemôže prinášať dobré ovocie. Po ovocí ich poznáte.

Veľa zlého ovocia prináša súčasné vedenie ECAV
Bez právnej opory odvolajú z funkcie členov Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku. Kritikov hádžu cez palubu. Čo chcú zakryť? Nepoďakujú sa odchádzajúcim biskupom za dlhoročnú obetavú službu. Biskupa ZD M. Krivdu ani len nepozvú na inštaláciu, čomu mnohí jednoduchí ľudia ani nechcú uveriť.
Prvá vec, ktorá ich zaujíma, je inventarizácia nehnuteľného majetku ECAV. S veľkou pravdepodobnosťou bude nasledovať scenár: Rozdeľ a urvi, koľko sa dá. Reštrukturalizácia ECAV na tri dištrikty a podelenie sa o „prebytočný“ majetok ECAV. Personálne obsadenie GBÚ tomu nasvedčuje.
Sú tam ľudia, ktorí s podobnými transakciami už majú skúsenosti. Kiež by som sa mýlil. Pár ozývajúcich sa pokúsia zastrašiť výhražnými anonymnými listami.
Je tu však ešte jeden mocný hráč na scéne. Mám s Ním skúsenosti. Nemám obavy o pravdu a spravodlivosť, aj keď nie možno v tejto časnosti. Ten má v ruke železný prút.

Ján Meňky

 

ilustračné foto: pixaby.com