Vzhľadom k nedostatku rúšok a zdravotníckych prostriedkov potrebných na zabezpečenie každodennej činnosti zdravotníckych zariadení, za Asociáciu slobodných zborov ECAV venovali Miroslav Klima a Jaroslav Mervart 20. marca 2020 viac ako 350 opakovane použiteľných rúšok spolu s 8L dezinfekčného roztoku Oddeleniu klinickej onkológie v Poprade. Veríme, že tento nedostatkový tovar v tejto náročnej dobe pomôže zdravotníckemu personálu ochrániť zdravie pacientov, ktorí sú vzhľadom k liečbe, ktorou prechádzajú, viac ako ktokoľvek iný citliví na prípadné ďalšie ochorenie. Preto práve dnes, v dobe šírenia nebezpečného vírusu Covid19, sme považovali za potrebné urobiť všetko preto, aby mal profesionálne zdatný a ľudsky mimoriadne ústretový personál tohto oddelenia k dispozícii všetko potrebné pre zabezpečenie svojej činnosti.

Pripájame aj poďakovanie pracovníkov oddelenia:

Dovoľte nám, v mene onkologického pracoviska v Poprade, veľmi pekne poďakovať za Vaše úsilie, ochotu, podporu a hlavne veľké srdce stáť pri nás v tejto dobe. Váš dar, nám a našim pacientom, dáva nielen ochranu pred nákazou, ale aj nádej, že s ľudmi ako vy, sa bude dariť lepšie zvládať táto epidémia. 

S úctou MUDr. Beniak, MUDr. Kakalejčík a celý kolektív POKO Poprad