Prinášame vám záznam zo slávnostných služieb Božích
pri príležitosti osláv 100. výročia zriadenia Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku,
ktoré sa uskutočnili 6. apríla 2019 v CZ ECAV Poprad-Veľká.