Ofera, ktorú veriaci vyzbierali v Poprade- Veľkej na slávnostných službách Božích pri príležitosti 100. výročia zriadenia Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v., pomôže ľuďom, bojujúcim s ťažkou chorobou.

Vyzbieranú oferu sa organizátori podujatia rozhodli venovať na podporu oddelenia klinickej onkológie v popradskej poliklinike ADUS. Vo štvrtok 11. apríla ju Jozef Vereščak, farár v Poprade-Veľkej, a Jaroslav Mervart, predseda Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku, odovzdali MUDr. Jurajovi Beniakovi z Oddelenia klinickej onkológie. Pri tejto príležitosti vyjadrili svoju vďaku všetkým ochotným darcom, ktorí pri službách Božích mysleli aj na ľudí, prechádzajúcich utrpením vážneho ochorenia.

Redakcia EP