Osemsto eur je suma vokátora, ktorý generálne presbyterstvo schválilo Ivanovi Eľkovi vo funkcii generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Informáciu o tomto rozhodnutí sa verejnosť dozvedela až vďaka Evanjelickému poslu.

Vokátor v tejto výške presbyteri odklepli už na začiatku februára, no trvalo takmer dva mesiace, kým sa o ňom dozvedeli evanjelici a. v. Prvý s touto informáciou prišiel Evanjelický posol, presbyteri rozhodnutie doposiaľ zatajovali. Až po publikovaní správy v Posle bola takmer po dvoch mesiacoch sprístupnená správa aj na webe cirkvi, v ktorej sa však objavila len stručná zmienka: „Presbyteri schválili štandardný vokátor generálnemu biskupovi a odmenu za vykonávanie funkcie generálnemu dozorcovi.“ Informácia zdvihla vlnu nevôle medzi niektorými duchovnými, ktorí považujú označenie sumy 800 € za štandardný vokátor za mimoriadne prehnané. Podobnú výšku totiž nedosahujú vokátory farárov, seniorov, do konca uplynulého funkčného obdobia takúto sumu nepoberal ani generálny biskup. Podľa informácií redakcie je vokátor vyplácaný z položky cirkevných prostriedkov. Napriek predvolebným diskusiám, ktoré apelovali na úsporu fi nancií vo vedení cirkvi, sa kroky nového vedenia uberajú opačným smerom. Po kontroverznej zmene organizačnej štruktúry GBÚ, ktorá podľa odborníkov prinesie skôr navýšenie mzdových prostriedkov, než avizované šetrenie, sa výdavky výrazne zvyšujú aj v prospech vokátora pre generálneho biskupa. V porovnaní s M. Klátikom ide o navýšenie o takmer polovicu. K tomu Eľko dostal služobné auto a vilu so záhradou. V súvislosti so zvyšovaním výdavkov treba pripomenúť aj návrh na synode, aby sa cirkevný príspevok od veriacich zvýšil až na 50 eur ročne. Ako už Posol informoval, viac peňazí v porovnaní so svojím predchodcom od nástupu do funkcie poberá i biskup ZD Ján Hroboň. Výšku vokátora biskupa VD Slavomíra Sabola redakcia zisťuje.

Redakcia EP

 

ilustračné foto: pixabay.com