PODPORU JOZEFOVI VEREŠČAKOVI VYJADRUJÚ AJ PREDSTAVITELIA INÝCH CIRKVÍ

Evanjelickému farárovi Jozefovi Vereščakovi sa po útokoch, smerujúcich k snahe o jeho odvolanie z postu duchovného v cirkevnom zbore Poprad-Veľká, dostalo podpory z viacerých strán.
O kampani proti jeho osobe, ktorú má viesť kostolník R. Alexa s podporou J. Brozmana, Evanjelický posol informoval v predchádzajúcich číslach. Samotný R. Alexa redakcii v telefonickom rozhovore potvrdil, že je u neho možné podpisovať petíciu za odvolanie J. Vereščaka. Na dverách tamojšieho kostola sa dokonca objavil osočujúci oznam, pod ktorým sa nachádzalo meno kostolníka a donedávna aj presbytera zboru R. Alexu.
Na jeho konanie i na text oznamu zareagoval okrem iných správca rímskokatolíckej farnosti v Poprade- Veľkej Piotr Grzechynka, ktorý uviedol, že svojím listom – dobrozdaním – chce hájiť dobré meno Jozefa Vereščaka. Tento evanjelický farár podľa jeho slov „počas svojho pôsobenia pozdvihol danú cirkevnú obec, snaží sa aktívne pracovať v cirkevnom zbore, veľmi sa snaží o rozvíjanie jednoty vo svojom farskom spoločenstve ale aj v spoločenstve medzi inými vierovyznaniami a medzi ľuďmi všeobecne. Je mi ľúto, že niektorí členovia cirkevného spoločenstva dokážu očierňovať jeho meno a dokážu svojím konaním rozbíjať jednotu medzi ľuďmi,“ konštatoval P. Grzechynka.
Podľa vlastných slov sa za štyri roky pôsobenia vo farnosti Poprad-Veľká nikdy nestretol s negatívnymi ohlasmi na osobu J. Vereščaka. „Nakoľko som začal v posledné obdobie pozorne sledovať danú situáciu, tak som sa stretol aj s našimi farníkmi a dokonca som sa stretol aj s kresťanmi evanjelického vierovyznania, ktorí sú pohoršení nad tým, ako sa niektorí snažia očierňovať jeho osobu a rozbíjať ducha jednoty nielen v cirkevnom spoločenstve, ale aj v spolunažívaní občanov mestskej časti Poprad-Veľká,“ podotkol správca rímskokatolíckej farnosti.
Podporu domácemu duchovnému vyjadril i miestny Klub Veličanov, ktorému sa tiež dostal do rúk text vyveseného oznamu. Ten mal byť okrem zverejnenia na kostolných dverách dokonca distribuovaný do poštových schránok vo viacerých domácnostiach. Klub Veličanov ako občianske združenie, ktoré pôsobí vo Veľkej, k nemu zaujalo stanovisko, v ktorom oznam ostro odsúdilo. „K časti, v ktorej opisuje vnútorné vzťahy v ECAV sa nevyjadrujeme, pretože to je v kompetencii ECAV. Avšak v časti, v ktorej doslova hrubo napáda dôstojného pána farára Jozefa Vereščaka sa nemôžeme nevyjadriť, nakoľko je evidentne motivovaná klamstvom, nenávisťou a pravdepodobne osobnými neriešenými komplexmi autora. Počas nášho 20-ročného pôsobenia sme na rôznych akciách úzko spolupracovali aj s ECAV prostredníctvom nášho pána farára Jozefa Vereščaka, naše vzťahy sú nadštandardné, hlavne vďaka jeho ústretovému prístupu. Spomenieme predvianočný Ekumenický koncert cirkevných zborov Posolstvo Vianoc, konaný v kostole ECAV, ktorého je pán farár významným spoluorganizátorom. Taktiež mnohých pobožností, ktoré viedol pri rôznych významných udalostiach,“ píše sa v stanovisku OZ Klub Veličanov, ktoré má za cieľ angažovať sa v oblastiach vedy, kultúry, ochrany životného prostredia a medziľudských vzťahov. „Zodpovedne môžeme konštatovať, že pán farár Jozef Vereščak počas svojho takmer 20-ročného pôsobenia v tomto cirkevnom zbore vykonal veci, ktoré musel postrehnúť každý vnímavý občan. Za jeho pôsobenia sa vykonala rekonštrukcia budovy fary, oprava fasády kostola, terénne úpravy vo farských záhradách, na ktorých sa aj sám fyzicky podieľal. Udržiava vyvážené vzťahy s predstaviteľmi miestnych cirkví, čo veľmi pozitívne vplýva na ostatných veriacich, a tým sú vzťahy medzi obyvateľmi Veľkej historicky najlepšie. Každý, kto pozorne počúva jeho kázne a následne si ich rozanalyzuje, pochopí hĺbku myšlienok, ktoré človeka nútia zamyslieť sa nad sebou a nad svojím konaním. To zrejme autor oznamu nepochopil. Pán farár Vereščak je človek skromný, pokorný, ústretový, láskavý, veľkorysý, vzdelaný. Svojím doterajším pôsobením potvrdzuje, že je na pravom mieste v jeho určite nie ľahkej službe. Svojím vystupovaním robí česť svojmu povolaniu, ako aj celej ECAV. Odsudzujeme preto podobné ohováračské prejavy,“ konštatuje sa v liste, pod ktorý sa podpísala Rada Klubu Veličanov.

Redakcia EP