Takmer dva týždne po rokovaní decembrového generálneho presbyterstva (GP) – a po krátkej nič nehovoriacej správe na webe – zverejnil riaditeľ generálneho biskupského úradu Igor Bartho aj uznesenia z GP, ktoré zasadalo 6. 12. minulého roka.

Okrem uznesenia, namiereného voči Ivanovi Muchovi, o ktorom Lutherus informuje v samostatnej správe, GP schválilo plán povinných celocirkevných ofier, ktoré v minulosti mnohí z radov ich priaznivcov intenzívne kritizovali a žiadali ustanoviť dobrovoľnosť ofier. Odporúčajú tiež v zboroch uskutočniť oferu, ktorou majú byť podporené celocirkevné aktivity. Zároveň GP schválilo dodatok k zmluve o spolupráci medzi cirkvou a Tranosciom – jeho obsah však netransparentne ostáva záhadou, verejnosti ani akcionárom Tranoscia informácie o podstate dodatku zatiaľ neoznámili. Pracovníkom generálneho biskupského úradu GP, ktorí sú v pracovnom pomere s cirkvou, schválilo celoročné odmeny vo výške ich mesačného platu. Platmi sa zaoberali aj v uznesení o zaraďovaní do mzdových kategórií. Kým farárov – napriek rečiam vedenia cirkvi, že sa o nich adekvátne postarajú – ponechali v pôvodnej platovej triede, tajomníkov biskupských úradov, riaditeľov biskupských úradov posunuli oveľa vyššie – do platovej úrovne, kam patria seniori. Podobného platového postupu sa dočkali i duchovní správcovia škôl. Generálne presbyterstvo schválilo zásady odmeňovania duchovných ale aj neordinovaných pracovníkov pre tento rok, ich obsah však verejnosti nesprístupnilo. Cirkev bude vydávať aj svoj vlastný – inovovaný – Malý katechizmus Dr. Martina Luthera. Z prijatého uznesenia vyplýva, že ho preformuluje do „súčasného slovenského jazyka“. Prekladateľom na tento účel poskytne 1150 €. Vyhlásili i zbierku pre obete nešťastného výbuchu plynu v prešovskej bytovke. Jedno z prijatých uznesení konštatuje, že GP žiada, aby spoločnosť Tranoscius vyfakturovala cirkvi len prvé štyri čísla Evanjelického p.la sp.d T.ier (celý názov máme zakázané uviesť, pozn. red.) za uplynulý rok 2019, pretože odber ďalších čísel pre zahraničie cirkev pozastavila.

ilustračné foto: pexels.com