V atmosfére nedočkavého triumfalizmu, ktorú okolo seba vyvolávajú tí najoddanejší priaznivci zmien vo vedení cirkvi, ktoré práve prebiehajú prostredníctvom azda legálnych, ale – až na výnimku biskupa Západného dištriktu – iste nelegitímnych volieb, sa dostáva do úzadia diskusia o slobode prejavu a osobitne v jej rámci diskusia o nezávislej žurnalistike.

Nezávislá žurnalistika znamená úplnú otvorenosť: na jednej strane absenciu akéhokoľvek nátlaku z externého prostredia o tom, čo a ako má redakcia uverejňovať, na druhej strane (v prípadoch kritiky obsiahnutej v článkoch) ponuka primeraného priestoru kritizovanej strane. Predovšetkým však znamená možnosť a schopnosť redakcie vyberať si témy, ktoré uzná za hodné pozornosti nielen autorov, ale najmä čitateľov.

Z uvedeného logicky vyplýva, že ten, kto v našej cirkvi tvrdí, že problémy sa majú riešiť najskôr na „príslušných grémiách“ a „nemá sa“ o nich písať, asi nebude priateľom slobody prejavu. Je však paradoxom, že stúpenci tejto formy žurnalistiky zároveň nekritizujú tých svojich kamarátov, ktorí uverejňujú „veci, ktoré majú riešiť grémiá vo vnútri cirkvi“ vo svetských médiách, a to aj v takých, ktorých bulvárny charakter nikto súdny nespochybní. Zvláštna obľuba svetského bulváru u našich „priateľov“ slobody prejavu tkvie asi v tom, že ich redaktori sú buď zarytými nepriateľmi (akejkoľvek) cirkvi (a preto z každej otázky radi spravia tému o tom, ako cirkvám osobitne a zbožnosti všeobecne už v tomto storočí nepatrí žiadne miesto v spoločnosti), alebo sú amatérmi, ktorí si neoverujú, čo uverejnia (tí sú ľahšie manipulovateľní ako ich profesionálne zdatnejší kolegovia). Najhorší sú tí, ktorí trpia obidvomi spomenutými diagnózami súčasne.

Z médií so širšou ako lokálnou pôsobnosťou, ktoré pôsobia v prostredí našej cirkvi, vyššie uvedené vymedzenie nezávislosti dnes napĺňajú iba tituly Tranoscia, a najmä EP. Nič na tom nemení ani fakt, že kritizovaní, hoci vždy dostali priestor na prezentáciu svojich protiargumentov, ho nevyužili; to ale redakcia EP nemôže nijako ovplyvniť.

Takže nepriateľmi slobody prejavu sú nielen objednávatelia vraždy Jána Kuciaka. Sú nimi aj mnohí z tých, ktorí tvrdia, že našu cirkev zmenia k lepšiemu. Nuž, posudzujúc podľa toho, čo písali médiá pod ich kontrolou, sa tomu veriť nedá. Nechcel by som stáť s nimi na rovnakej strane „barikády“. Veď budúce správanie každého, kto nesie zodpovednosť z titulu volenej funkcie, sa dá identifikovať práve z jeho postoja k slobode prejavu.

Svetozár Gavora