Pred vyše 120 rokmi sa zrodil Tranoscius, vydavateľský a kníhkupecký účastinársky spolok. No skôr, ako sa tak stalo, musel umrieť jeho starší brat Tranovský – spolok pre vnútornú misiu. Ten mal rozširovať a vydávať náboženské spisy, časopisy a organizovať rôzne prednášky. Mal byť kultúrnou baštou evanjelictva na Slovensku. Stretol sa však v cirkvi s odporom, lebo vznikol bez oficiálneho súhlasu cirkvi, brojil proti maďarizácii, ľahostajnosti vinou zlých cirkevnopolitických zákonov, následnej náboženskej odcudzenosti od cirkvi, úpadku mravov, podrývačskej práci sektárov a rozmáhajúcej sa činnosti rímskokatolíckych spolkov. Spolok Tranovský tak musel podstúpiť zápas proti zášti vedenia vlastnej cirkvi v Uhorsku, ktorá ho nepovolila. Keď výbor spolku napokon so žiaľom vyslovil, že sa rozchádza, jeho zakladatelia vyslovili pevné rozhodnutie, že myšlienke nedajú padnúť. Pevná viera našla spôsob, aby ho mohli založiť podľa nového kupeckého zákona na účastinárskej báze v Liptovskom Sv. Mikuláši. Tak vznikol Tranoscius. Dnes toto vydavateľstvo obsadili prevažne ľudia, ktorí doň neinvestovali ani korunu. No aj spôsob, akým sa dostali k akciám a na valnom zhromaždení ovládli Tranoscius, či ako v prvý pracovný deň po valnom zhromaždení bez kontaktovania riaditeľa Ľ. Turčana vymenili zámky prostredníctvom kľúčovej služby a vnikli do spoločnosti, nás utvrdil v tom, že pre nich nesmieme pracovať. Navyše vedenie ECAV Ján Brozman a Ivan Eľko odcudzili hlavný produkt Tranoscia, keď si zaregistrovali ochrannú známku Evanjelického posla spod Tatier pod hlavičkou ECAV. Dnes už tieto noviny nepatria Tranosciu, ale vedeniu cirkvi. Evanjelický posol spod Tatier sa tak stal novinami vedenia cirkvi. Už nemáme istotu, že by sme mohli publikovať slobodne a ECAV ako majiteľ Evanjelického posla spod Tatier nutne uberie aj z dôvery našich čitateľov. Zastávame názor, že nie je jedno, kde ľudia pracujú a s kým, hoci súhlasíme s názorom, že novinári nemajú žiadne právo vyvyšovať sa nad iné profesie. Napriek tomu platí, že vydavateľ má mať vysoko vyvinutý cit pre slobodu slova. Vyvíjaním tlaku na redakciu, neprestajným odvolávaním šéfredaktorky, útočením, diskreditovaním a túžbou pomstiť sa za pravdivé informovanie aj o majetkových kauzách sa dokázalo, že tento súčasný vydavateľ ho nemá. Ako redakcia v zložení M. Kováčiková, šéfredaktorka a Z. Zimániová, redaktorka, sme zastávali opačný názor k veľkým témam novín EP, ako ho má súčasné vedenie. Pre hrubé skoro až totalitné spôsoby a praktiky v ECAV namierené proti nám na grémiách cirkvi, ako aj na valnom zhromaždení Tranoscia prostredníctvom súčasných funkcionárov, nemôžeme vo vydavateľstve Tranoscius ostať. Nové vedenie cirkvi sa totiž nespráva ako normálny slušný obchodný partner, ktorý chce, aby mu príjmy od čitateľov priniesli zisk, ale zaujíma ich najmä pomsta a vplyv, ktorý značka Evanjelický posol spod Tatier má – aj kvôli voľbám v cirkvi, aj blížiacim sa voľbám v štáte a následnému získaniu moci, funkcií či materiálneho zisku. Nechceme preto prikrývať túto hru, v ktorej sa médiá nestarajú o svojich čitateľov, ale sú nástrojom moci svojich vlastníkov. Nechceme prísť o dôveru čitateľov a o potešenie pre nich písať. Preto odchádzame z Tranoscia a pokúsime sa vytvoriť nové médium, ktoré nikto nebude podozrievať, že slúži niekomu inému ako čitateľom. Rozhodli sme sa opäť založiť Spolok Tranovský a jeho Evanjelický posol, ktorý chce ostať verný evanjelickej tradícii, pokračovať v zvestovaní čistého Božieho slova, podporovať priame a čestné konanie, ktoré v sebe zahŕňa už skoro zabudnuté pokánie a nápravu v našej cirkvi. Chceme podporiť slobodu slova a názoru a byť biblickým a konštruktívnym médiom, ktoré prispeje k náprave pomerov v ECAV a k návratu jej vieroučných zásad. Chceme byť časopisom každého evanjelika a protiváhou mocenskému a cenzurovanému médiu súčasného vedenia ECAV. Naši čitatelia nebudú musieť premýšľať nad tým, akým záujmom naše periodikum slúži. Evanjelický posol Spolku Tranovský chce slúžiť predovšetkým svojim čitateľom. Jeho chrbticou bude Božie slovo, komentáre, eseje, analýzy, rozhovory s veriacimi osobnosťami. Bude nezávislý a otvorený diskusii. Chceme vás poprosiť o vašu podporu. V novinách prikladáme aj poukážku na predplatné Evanjelického posla Spolku Tranovský. Ďakujeme vám za podporu.

Martina Kováčiková,
šéfredaktorka Evanjelického posla Spolku Tranovský