Posolstvo, ktoré pán Eľko adresoval pápežovi je posolstvo, ktoré mal v prvom rade niesť on sám. Ale keď si človek spomenie, ako sa dostal tento človek na „biskupský stolec“ v našej evanjelickej cirkvi a čo všetko doteraz vykonal, tak to posolstvo by malo byť otočené. V zle jedného sa ukrýva zlo v ďalších. A to je presne obraz dnešnej našej cirkvi. Ako sa hovorieva, ryba smrdí od hlavy……..

Ešte jedna vec ma zarazila. Biskup našej evanjelickej cirkvi oslovuje pápeža jeho svätosť? Bratia a sestry, po päťsto rokoch od reformácie dávame svätosť pápežovi? Každý, s kým som sa rozprával a kto sledoval ten prejav si to všimol a minimálne mu to vadilo. Ďalší boli jeho prejavom celkovo pobúrení a niektorí sa pýtali, či sa náhodou Eľko nechystá previezť našu cirkev naspäť do väčšinovej cirkvi. Podobný tón totiž vyznieva aj z jeho blogov na ecav.sk kde píše, „Milí moji, sme súčasťou veľkého reformačného prúdu!“ Slová, ktoré o mnohom vypovedajú. Slová vieroučne pomäteného biskupa, neuznávajúceho tradičné evanjelické hodnoty zakotvené v Písme svätom. Čo by na to povedal jeho otec, evanjelický farár?

Pán Eľko, my vytrváme. Všetko vaše konanie bude raz zhodnotené. Pretože pravda má jedného veľkého svedka a tým je čas.

Miloslav Kamenický

P.S. inak…. na webe ecav.sk, na ktorom je príhovor zverejnený je zmenené oslovenie na „vaša excelencia“…. neviem komu o čo išlo.

foto: ecav.sk