Zlatica Oravcová
(* 7. októbra 1932 – † 9. júla 1991)

Dnes si pripomíname 90. výročie narodenia evanjelickej a. v. farárky, slovenskej poetky, ktorá dokázala svoje myšlienky, vieru a kresťanské posolstvá zakomponovať do veršov svojich básní.

Život

Narodila sa 7. októbra 1932 v Pondelku (Novohradský seniorát – dnes Hrnčiarska Ves). V tunajšom evanjelickom a. v. kostole bola krstená aj konfirmovaná. Bola usilovná žiačka. Študovala na gymnáziu v Rimavskej Sobote, kde zložila aj maturitnú skúšku. Po Maturite nastúpila v rokoch 1951 na štúdiá evanjelickej teológie. Ordinovaná bola v roku 1955 v Modre-Kráľovej.

BETEZDA

Pri nohách Tvojich stúliť chcem sa, Pane
Úponkom viery v Tvoje srdce siahnuť,
Kde zachytí ma láska odveká –
Kde zachytí ma sväté zmilovanie,
Mňa – kajúceho človeka.

Chcem čuť Tvoj hlas a Tvoje volanie,
Keď dlho čakať – tridsaťosem rokov
Na zdravie, na blízkosť Tvojho jasu –
A nemôžem sa zbaviť ťažkých okov,
Keď ruky vystreté ku modlitbe sa trasú-

To moja Betezda je, Kriste,
Keď Ty mi podáš ruku!
Ja vstanem a – pôjdem za Tebou…
Ty Boh si a človek – moje útočište!
Keď Teba mám,
Zem spieva
A nebo – Tvojou sa skveje velebou!

Služba farárky

Po svojej ordinácií nastúpila ako kaplánka v Martine. Neskôr pôsobila ako biskupská kaplánka v Košiciach. Ďalšími kňazskými stanicami, kde pôsobila boli Vyšná Pokoradz, Kraskovo a cirkevný zbor Žehňa, kde žila a pôsobila do svojej smrti.

IDEME  SPOLU

V piesku sú stopy.
Hľa, ktosi tade šiel.
Slnko má perly na hrdle
a perly vody pohltila sieň
smaragdov a lístia.
V nej skvejú sa na poludnie
a flauta zvučí
Ktosi ma drží za ruku,
Ja cítim jeho svätú dlaň.
On perly kladie na kvety.
On istotou je života.
On sám je život presvätý.
Ja vidím cestu do raja.
Ideme spolu,
Moj Spasiteľ, môj Boh
A ja.

Tvorba

Hlavnú časť jej tvorby tvorila poéziu, ktorú písala pre všetky vekové skupiny a k rozličným príležitostiam. Jej básne boli publikované evanjelickej cirkevnej tlači na Slovensku, v českých a poľských časopisoch. Je Autorkou zbierok V moci Tvojej lásky (1990), Verše moje, leťte v diaľ (1993), Poď za mnou (1999), Podaj nám ruku (2007). Okrem básní písala aj náboženské piesne. V rukopisnej podobe ostal nedokončený autobiografický román Moje detstvo.

LEN S TEBOU, PANE

Len s Tebou, Pane, s Tebou len,
či ráno svitá, či je deň,
na poludnie, či zvečera,
i keď sa deň už zaviera.

Len s Tebou, Pane, v radosti
a s Tebou stupať na mosty.
Na všetky lávky na púti,
v živote a či pri smrti.

Len s Tebou, Pane, v bolesti,
čo do srdca sa pomestí.
Keď páli žiaľu žhavá pec,
či padá smútku hadovec.

Len s Tebou, Pane!

Len s Tebou, Pane, v behu prác
č málo máš a či viac,
len s Tebou potom v Ríši krás,
keď uzavrie sa zemský čas!

Zomrela vo veku nedožitých 59 rokov v Žehni, 9. júla 1991, pochovaná je vo svojej rodnej obci.

Zdroj: ferdikzpo.estranky.sk, literárne centrum, SEZ
Foto: https://www.litcentrum.sk