Sestra Vinczeová,

nedávno som si na internete vypočul reláciu Sajfu a Adely vo Fun rádiu, kde ste boli ako hosť. V relácii ste vystupovali ako prvá žena vo funkcii generálnej dozorkyne ECAV na Slovensku.

Vašou úlohou generálnej dozorkyne je hlavne dozerať nad majetkom cirkvi, ale aj po stránke duchovnej. Nie honor, ale v prvom rade zodpovednosť je pre túto funkciu príznačná. Už história nám hovorí, že túto funkciu zastávali významní ľudia spoločenského, kultúrneho a veľakrát aj politického života. V nedávnej minulosti to boli bratia Ivan Šenšel, Ján Holčík, Pavel Delinga či brat Imrich Lukáč. Všetci boli právom nositeľmi svojho úradu, ktorých ste – mimochodom – mohli spomenúť a možno verejnosti pripomenúť tieto osobnosti nielen evanjelickej cirkvi. Základom prirodzenej charizmy, ktorá z nich vyžarovala a vyžaruje, bolo distingvované vystupovanie a, samozrejme, znalosť slova Božieho, ktorá dodávala vážnosť tomuto úradu.

Kabaret. Silvestrovské vysielanie. To je hodnotenie, ktoré asi vystihuje celú túto reláciu. „Vyrehotaná“ pani, ktorá sa o viacerých témach v cirkvi vyjadruje neodborne a nedôstojne úradu generálneho dozorcu. Aj keby ste išli do tejto relácie ako Adelina svokra, aj vtedy zastávate úrad dozorcovský. Prijali ste funkciu a tak sa máte aj správať. Máte sa držať pravidiel, ktoré sú popísané aj v cirkevnej ústave.

Vrcholne nevhodné a zavádzajúce bolo Vaše prezentovanie demokracie vo voľbách v našej cirkvi. Sama viete, že to nie je pravda. Mnohým členom našej cirkvi bolo odopreté právo byť volený, a to len vďaka systému, ktorý kryjete a podporujete aj Vy sama. Prezentujete, že Vás volili všetci evanjelici na Slovensku. Takáto informácia vzbudzuje dojem o Vašej obľúbenosti u evanjelikov. Dajte verejnosti konečne na vedomie počet, koľkí členovia našej cirkvi sa na voľbách zúčastnili a koľko je to percent z celkového počtu evanjelikov na Slovensku! Je to mizivé percento.

Prvý raz som zostal prekvapený, keď ste v televíznej relácii svojej nevesty dokonca zdehonestovali našich duchovných tým, keď ste na otázku, či sa niekedy nudíte na službách Božích, odpovedali: Áno. Vy si asi ani neuvedomujete, čo rozprávate. Ale to je škandál!

Úroveň kladených otázok v relácií nebola adekvátna k postaveniu funkcie generálnej dozorkyne. Neverím, že ste sa o nich s nevestou doma nebavili.

V relácii ste riešili ako jednu z tém to, že niektoré piesne sú zastarané a  že by ste ich teda najradšej zrušili. Toto sú vnútorné veci našej cirkvi a nie je vhodné ich prezentovať a riešiť v relácii, ktorej ani moderátori, ale asi ani Vy nie ste znalí tejto problematiky. Prečo? Mnohé piesne vznikli na základe historických udalostí alebo na pamiatku tej-ktorej udalosti, ktorá sa v našej cirkvi udiala. Nehovoriac o tom, že tie piesne sú vlastne modlitbami. Vy chcete rušiť modlitby?

Juraj Tranovský napísal: „Dvakrát se modlí, kdo zpívá, jen když při tom srdce bývá.“ Ten Tranovský, ktorý vydal zborník nábožných piesní Cithara sanctorum. Aj vďaka nemu sme vždy boli národ spevavý. Národ, ktorý aj keď trpel a bol prenasledovaný, tak si spieval, pretože si tým ľahšie opakoval slová z Písma svätého, ktoré tieto piesne obsahujú. Veď už starí husiti tiahli do boja s piesňou na perách: „Ktož sú Boží bojovníci a zákona jeho, proste od Boha pomoci a dúfajte v něho, že konečně vždycky s ním zvítězíte.“

Nič Vám to nehovorí, sestra Vinczeová? Vy chcete toto meniť? Pýtam sa, sestra Vinczeová, koľko tých piesní ste napísali Vy sama, keď niektoré chcete rušiť? Ako je napísané: „Beda národu, ktorý si neváži svoju históriu.“ Určite sa budeme zasadzovať o to, aby takéto snahy boli zmarené. Nenecháme si od Vás a Vám podobných zdecimovať základné hodnoty a princípy, ktoré sú pre našu cirkev príznačné.

Sestra Vinczeová, nerobte hanbu našej cirkvi a hlavne úradu generálneho dozorcu. Správajte sa slušne, adekvátne svojej funkcii a nerobte zo seba šaša. Afektovaný prejav, neznalosť histórie a evanjelických tradícií sa výrazne odráža na hodnotení ženy, ktorá momentálne zastáva najvyššiu funkciu v radoch neordinovaných.

Miloslav Kamenický

P. S. Ako bolo prezentované, neskôr bola pozvaná do tejto relácie aj Sajfova svokra. Pozrel som si teda aj reláciu s pani Ostrihoňovou, známou pediatričkou. Odbornosť, skúsenosti, znalosť problematiky, kultivované vystupovanie – to boli hlavné rozdiely medzi Vami a pani Ostrihoňovou. Aj tu vidieť úpadok našej cirkvi, ktorý sa prejavil nedemokratickým zvolením nekompetentného predstaviteľa do vedenia evanjelickej cirkvi.

Foto: ZD ECAV