Už druhý zborový deň v tomto roku sa konal v sobotu 18. septembra 2021 v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Dunajskej Lužnej. Zároveň sa uskutočnilo aj potáborové stretnutie detí. Na zborovom dni sa zúčastnilo viac ako 100 ľudí, z toho vyše 30 detí.

Aj keď nám trochu popršalo, zborový deň bol príjemným, Pánom Bohom požehnaným spoločne stráveným časom, ktorý sme všetci začali v našom chráme Božom. Pripomenuli sme si, čo dôležité sa odohralo na vrchoch Mórija, Sinaj a Golgota, a dospelých sme naučili piesne, ktoré sme spievali na tábore.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o to, aby sme mali kde byť, čo jesť aj piť, aby sme sa cítili príjemne. Menovite ďakujem za nás všetkých bratovi dozorcovi Martinovi Chovancovi, bratovi kurátorovi Ivanovi Plačkovi s manželkou Martou Plačkovou, bratovi Mariánovi Tesárikovi, členovi hospodárskeho výboru, sestre presbyterke Andrei Tesárikovej, tiež ďakujeme Filipovi Chovancovi, Kataríne Kičinovej, Jakubovi Kučerovi, Oliverovi Kissovi. Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli koláčiky alebo niečo iné na občerstvenie, ďakujeme všetkým, ktorí pomohli.

Bratovi Lukášovi Haizerovi ďakujeme za zaobstaranie nafukovacieho hradu a pani Martine Mandlíkovej a jej kolegom z Dobrovoľného hasičského zboru v Rovinke za zaujímavú prezentáciu činnosti tohto hasičského zboru. Deti aj dospelí sa mohli v hasičskom aute aj previezť po priestrannej záhrade cirkevného zboru a evidentne sa im to páčilo. A nám sa páčilo, že sa im to páčilo.

Veľká vďaka Pánu Bohu za požehnanie celého dňa!

doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup v. v.
zborový farár CZ ECAV Dunajská Lužná

 

Galéria ku článku: