Všestrannosť

Maľujem obrazy, slovom i farbami.
Kázňou aj akrylom a čakám na život.
K vzkrieseniu, k novosti, dobra a ľudskosti.

Maľujem obrazy, hudbou i piesňami.
Básňou aj notami, čo znejú nad nami.
V podcaste  prírody aj neba harfami.

Maľujem obrazy, tichom i mlčaním.
Nádejou nezlomnou so srdcom na dlani.
Vždy verím na život z neba nám zoslaný.

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

Ilustračné foto: pixabay.com