Krása vytvorená človekom pre človeka

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska si v nedeľu 19. 11. 2023 pripomenul 90. výročie posvätenia kostola.

Vo zverejnenej správe zo slávnosti ma zaujala jedna fotografia. Asi málokto bol osobne v Evanjelickom a. v. kostole v Bratislave na Legionárskej ulici tak blízko pri oltári, aby videl vyobrazenú plastiku Večere Pánovej. Na tejto plastike je venovanie s textom: „Daroval architekt Michal Milan Harminc, projektant 86 kostola, 1933.“
Michal Milan Harminc bol veľmi známy a významný architekt tzv. prvej generácii slovenských architektov. Narodil sa v roku 1869 v Kulpíne. Práve tento architekt je projektantom viac ako 300 budov, z toho 108 kostolov. Znie to až neuveriteľne. Vďaka tomuto výnimočnému človeku majú rôzne konfesie svoje chrámy. A nielen to. Všetky sú veľmi pozoruhodné. Michal Milan Harminc bol veľmi usilovný človek, o čom svedčí množstvo budov, ktoré navrhol. Jeho prvou sakrálnou stavbou na území Slovenska bol Evanjelický kostol v Pribyline. Posledná budova, ktorú naprojektoval, bola budova vojenského tuberkulózneho sanatória v Novej Polianke. Zomrel v roku 1964 v Bratislave.

Evanjelické a. v. kostoly na Legionárskej ulici v Bratislave, v Žiline, vo Východnej, v Pliešovciach, veža v Bátovciach, škola v Hybiach – to je len malá ukážka jeho prác, s ktorými sa v evanjelickom prostredí stretávame.

Sanatórium Dr. Szontágha je považovaná za najkrajšiu stavbu tých čias. Slovenské národné múzeum v Martine, hlavná budova Slovenského národného múzea v Bratislave Hotel Carton Savoy v Bratislave, poukazujú na nevšednosť nadanosť M. M. Harminca.

Dodnes obdivujeme prácou, ktorú po sebe zanechal. Zaiste sú mu vďační aj účastníci bohoslužieb, ktorí vo svojich krásnych kostoloch môžu uctievať Pána Boha do dnešných dní.

Pre nás je to poučením, aby sme svoje dary, ktorými nás Boh obdaroval nezakopali, ale rozmnožovali na prospech človečenstva. Hoci sú to pominuteľné veci, svedčia o našom živote, snahe, viere, láske a charaktere tej-ktorej osoby v dejinách.

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

Foto: ecav.sk